Këwɔn ‑nu 7:26

26‑A ‑dhɛkpaɔyi 'dhɛ 'ö dɔ‑ "piʋ̈ bha, 'yö Moizö ‑yö ‑kpan Izraɛdhö mi ꞊plɛ ‑bha kö ‑wo ‑gɔn gɔn sië, 'yö‑ pö 'ö‑ ‑nu "kan 'kwëë‑ kö ‑wo dhi wo 'ko ‑dhɛ 'yö‑ pö‑ ‑nu ‑dhɛ: ‹'Mɛ 'ka ya, ‑yö ‑kë mü ꞊dhɛ 'yö ka ‑dɩ ‑slɔɔ 'ka ka 'ko ‑nu ‑wëë ‑kë wo sië "kɛɛ kö dheebhang ‑zë ‑mü ka 'ka ya?›

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More