Këwɔn ‑nu 7:4 | Ablaamö ‑yö ‑go yö ꞊në‑ 'gü Sadee ‑sɛ 'gü 'yö dho ‑ya Saadhang. ‑A dë ‑yö ‑ga ‑dhɛ bha ꞊në‑ 'gü. 'Yö Atanna ‑yö Ablaamö bɔ \"sɛ 'ka‑ 'gü ꞊dɛɛ ya‑ 'gü.
Këwɔn ‑nu 7:4

4Ablaamö ‑yö ‑go yö ꞊në‑ 'gü Sadee ‑sɛ 'gü 'yö dho ‑ya Saadhang. ‑A dë ‑yö ‑ga ‑dhɛ bha ꞊në‑ 'gü. 'Yö Atanna ‑yö Ablaamö bɔ "sɛ 'ka‑ 'gü ꞊dɛɛ ya‑ 'gü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More