Këwɔn ‑nu 7:43 | \"Kɛɛ kö ka kë ‑dhɔkëpë 'wo‑ ‑dhɛ Mɔdhɔkö bha‑ ‑bha sɔ 'kɔ ‑sü 'ö 'ka dho‑ 'ka ‑dhɛ ꞊gban ‑dhɛ ꞊gban 'gü, waa‑ 'dhɛ 'ö‑ \"blɛɛn‑ 'dhö \"susëng 'ka 'wo‑ ‑dhɛ Dhefan bha‑ 'dhö. ‑Dhɔkëpë ‑nu 'wo \"dhʋ̈ 'ö 'wo ‑kë ka ‑bha ‑kë ‑kɔ \"dhiʋ̈ ‑pë ‑nu 'ka bha ꞊në 'ka‑ ‑nu ‑dhɔ kë. ‑A ‑kë \"dhʋ̈ ‑sü ‑wɔn 'gü, a ‑dho \"slë kë kö ‑wo 'dho ka 'ka ‑dhɛ ꞊gblɛɛn 'gü Babidhɔnö ‑dhɛ ꞊taama.
Këwɔn ‑nu 7:43

43"Kɛɛ kö ka kë ‑dhɔkëpë 'wo‑ ‑dhɛ Mɔdhɔkö bha‑ ‑bha sɔ 'kɔ ‑sü 'ö 'ka dho‑ 'ka ‑dhɛ ꞊gban ‑dhɛ ꞊gban 'gü, waa‑ 'dhɛ 'ö‑ "blɛɛn‑ 'dhö "susëng 'ka 'wo‑ ‑dhɛ Dhefan bha‑ 'dhö. ‑Dhɔkëpë ‑nu 'wo "dhʋ̈ 'ö 'wo ‑kë ka ‑bha ‑kë ‑kɔ "dhiʋ̈ ‑pë ‑nu 'ka bha ꞊në 'ka‑ ‑nu ‑dhɔ kë. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü ‑wɔn 'gü, a ‑dho "slë kë kö ‑wo 'dho ka 'ka ‑dhɛ ꞊gblɛɛn 'gü Babidhɔnö ‑dhɛ ꞊taama.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More