Këwɔn ‑nu 7:44 | Sɔ 'kɔ 'ö Atanna ‑bha 'tɔng‑ ꞊gbëë ‑yö gun‑ 'gü bha ‑yö ‑gun ‑nu ‑gɔ \"tʋngtadhɛ bha‑ 'gü. Sɔ 'kɔ bha ‑wa ‑kë ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö Atanna ‑ya pö‑ 'ka Moizö ‑dhɛ 'ö‑ ‑gleng ‑da 'ka‑ ‑bha bha ꞊në‑ 'dhö.
Këwɔn ‑nu 7:44

44Sɔ 'kɔ 'ö Atanna ‑bha 'tɔng‑ ꞊gbëë ‑yö gun‑ 'gü bha ‑yö ‑gun ‑nu ‑gɔ "tʋngtadhɛ bha‑ 'gü. Sɔ 'kɔ bha ‑wa ‑kë ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö Atanna ‑ya pö‑ 'ka Moizö ‑dhɛ 'ö‑ ‑gleng ‑da 'ka‑ ‑bha bha ꞊në‑ 'dhö.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More