Këwɔn ‑nu 7:48 | \"Kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhɛ tɛan‑ ꞊dede 'ka ꞊dhɛ Atanna ꞊bhlëësü 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ 'gü bha, 'yaa ‑ya 'kɔ ‑nu 'ö mɛ \"bhɩɩ‑ ‑nu 'wo‑ dɔ bha‑ 'gü ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö Atanna ‑wʋdhiʋ̈loomɛ Ezai ‑ya pö‑ 'ka bha‑ 'dhö ꞊dhɛ: Kwa Dëmɛ ‑ya ‑pö:
Këwɔn ‑nu 7:48

48"Kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhɛ tɛan‑ ꞊dede 'ka ꞊dhɛ Atanna ꞊bhlëësü 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ 'gü bha, 'yaa ‑ya 'kɔ ‑nu 'ö mɛ "bhɩɩ‑ ‑nu 'wo‑ dɔ bha‑ 'gü ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö Atanna ‑wʋdhiʋ̈loomɛ Ezai ‑ya pö‑ 'ka bha‑ 'dhö ꞊dhɛ: Kwa Dëmɛ ‑ya ‑pö:

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More