Këwɔn ‑nu 7:49 | Dhang‑ 'gü ‑dhɛ ꞊në ma ‑gblüdëdhɛ ‑gbloo 'gü ‑dhɛ 'ka, 'yö \"sɛ 'dhö n ‑gɛndɔtapë 'ka. ‑A ‑kë \"dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, ‑më ‑kɔ suu ꞊në 'ka dho‑ dɔ n ‑dhɛ? \"Ɛɛn ‑dhɛ ‑mɛɛ ꞊në dho kë n \"tɛɛpadhɛ 'ka?
Këwɔn ‑nu 7:49

49Dhang‑ 'gü ‑dhɛ ꞊në ma ‑gblüdëdhɛ ‑gbloo 'gü ‑dhɛ 'ka, 'yö "sɛ 'dhö n ‑gɛndɔtapë 'ka. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, ‑më ‑kɔ suu ꞊në 'ka dho‑ dɔ n ‑dhɛ? "Ɛɛn ‑dhɛ ‑mɛɛ ꞊në dho kë n "tɛɛpadhɛ 'ka?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More