Këwɔn ‑nu 7:5 | 'Yii ‑dhɛ 'bha nu‑ ‑dhɛ mü. ‑Dhɛ 'në ‑zian 'ö ‑kë ꞊dhɛ mɛ ‑gɛn ‑yɛa 'dhö 'yii‑ nu‑ ‑dhɛ mü kö ‑yö kë‑ ‑dɩ ‑bha 'ka, \"kɛɛ ‑ya \"plüün ‑bho ‑dhɛ ꞊dhɛ 'ö ‑dho \"sɛgɔ bha‑ nu‑ ‑dhɛ, 'ö‑ nu 'pö‑ suu 'gü ‑në ‑nu ‑dhɛ, \"kɛɛ kö‑ \"tʋ̈ng bha‑ 'gü kö 'në 'bha ‑zian 'yii kë ꞊kö Ablaamö ‑gɔ.
Këwɔn ‑nu 7:5

5'Yii ‑dhɛ 'bha nu‑ ‑dhɛ mü. ‑Dhɛ 'në ‑zian 'ö ‑kë ꞊dhɛ mɛ ‑gɛn ‑yɛa 'dhö 'yii‑ nu‑ ‑dhɛ mü kö ‑yö kë‑ ‑dɩ ‑bha 'ka, "kɛɛ ‑ya "plüün ‑bho ‑dhɛ ꞊dhɛ 'ö ‑dho "sɛgɔ bha‑ nu‑ ‑dhɛ, 'ö‑ nu 'pö‑ suu 'gü ‑në ‑nu ‑dhɛ, "kɛɛ kö‑ "tʋ̈ng bha‑ 'gü kö 'në 'bha ‑zian 'yii kë ꞊kö Ablaamö ‑gɔ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More