Lukö 16:2

2'Yö gɔndë bha 'ö ö ‑bha ꞊naɔ ‑gɔdhiʋ̈mɛ bha‑ ‑dhɛ 'ö‑ pö‑ ‑dhɛ: ‹‑Wʋ ‑nu 'a‑ ma sië i ‑bha ya‑ 'bha 'yaa n ‑zʋ 'kun. ꞊Dhɛ 'ö "dhʋ̈, ‑bhö nu kö 'i ma ꞊naɔ bha‑ "kplëng bho n ‑dhɛ, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ 'yaa n "piʋ̈ ꞊dhɛ 'i ‑ya ‑gɔ "dhiʋ̈ 'zü.›

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More