Lukö 16:25

25'Yö Ablaamö ‑ya ‑yɔ bɔ‑ ‑gɔ 'ö‑ pö: ‹Gɔnnë n gbö, ‑a 'wɔn kë i "yaan ꞊dhɛ ‑tosɛa ‑së ‑zë ‑a 'bha ꞊në 'i gun‑ kë sië "kpʋng ꞊taa bha. ‑A "tʋ̈ng bha‑ 'gü kö Dhazaa ‑dɩ 'pö ‑yö saan" 'gü, "kɛɛ 'yö dɔ 'kwa‑ wo ya yö ‑zë ꞊nii 'dhö ‑da sië ‑dhɛ ya‑ 'gü 'yö bhi ‑zë 'i ‑wëëdhɛ yö sië bha.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1263 Languages.

Learn More