Lukö 16:27 | 'Yö ꞊naɔmɛ bha 'ö‑ pö: ‹‑Bhö dɔ \"gbɩɩ‑ 'sa, n dë Ablaamö, bhɛa\" ꞊në 'a‑ wo i ‑dhɛ kö 'i Dhazaa bɔ n dë ‑gɔ 'kɔdhi 'gü, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ n dheebhang ‑nu \"sɔɔdhu ‑wo mü.
Lukö 16:27

27'Yö ꞊naɔmɛ bha 'ö‑ pö: ‹‑Bhö dɔ "gbɩɩ‑ 'sa, n dë Ablaamö, bhɛa" ꞊në 'a‑ wo i ‑dhɛ kö 'i Dhazaa bɔ n dë ‑gɔ 'kɔdhi 'gü, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ n dheebhang ‑nu "sɔɔdhu ‑wo mü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More