Lukö 16:31 | 'Yö Ablaamö ‑ya ‑yɔ bɔ‑ ‑gɔ 'ö‑ pö: ‹꞊Ya kë ꞊dhɛ 'wii wo \"tʋ to 'sëëdhɛ 'ö Moizö waa‑ Atanna ‑wʋdhiʋ̈loomɛ ‑nu 'wo‑ ‑bɛn zë bha yö ‑zë ‑wʋ ‑bha, 'kö mɛ \"yaandhe ‑zian yöö 'go ꞊geebɔɔ kö ‑yö 'dho, 'yii 'dho bhɔ‑ ‑nu 'gü tɛan‑ ‑bha.› »
Lukö 16:31

31'Yö Ablaamö ‑ya ‑yɔ bɔ‑ ‑gɔ 'ö‑ pö: ‹꞊Ya kë ꞊dhɛ 'wii wo "tʋ to 'sëëdhɛ 'ö Moizö waa‑ Atanna ‑wʋdhiʋ̈loomɛ ‑nu 'wo‑ ‑bɛn zë bha yö ‑zë ‑wʋ ‑bha, 'kö mɛ "yaandhe ‑zian yöö 'go ꞊geebɔɔ kö ‑yö 'dho, 'yii 'dho bhɔ‑ ‑nu 'gü tɛan‑ ‑bha.› »

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More