Lukö 16:7

7'Yö go mü 'ö‑ pö mɛ do 'bha ‑dhɛ 'ö‑ pö: ‹'Yö bhi ‑zë ꞊wɛ?› 'Yö‑ ‑yɔ bɔ 'pö‑ ‑gɔ 'ö‑ pö: ‹‑A ‑bha ‑mlüga 'tɛa‑ ‑yan këng do ꞊në n ‑gɔ.› 'Yö‑ pö‑ ‑dhɛ: ‹‑Bhö i ‑bha "pɔ 'sëëdhɛ 'sü 'pö kö 'i ‑kaɔng "saaga ‑bɛn zë‑ ‑ta.›

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More