1 Kodhɛngtö 5:7 | ‑Ka ꞊bluubhɛɛpë zii 'ö ꞊sɔɔn yaa 'ka bhë ‑a bho ka ‑bha kö 'kaan‑ kë 'slööslö! ꞊Ya kë 'pö ka ‑dho kë ꞊nɛ 'bluu‑ 'yi ‑dëü 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'piö bhë ‑a 'dhö. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ma 'pö a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ka‑ ‑mɛ ‑nu 'ka. Bhii 'ö tɔɔ kwa ‑bha Paakö 'wlaan‑ kë ‑sü zü ꞊ya dɔ 'saadhö; yö ꞊ga 'ö Klito ꞊ya kë sla‑ bhë ‑a ꞊bhoë' 'bhlanë 'ö ‑ziö kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑ta bhë ‑a 'ka bhë.
1 Kodhɛngtö 5:7

7‑Ka ꞊bluubhɛɛpë zii 'ö ꞊sɔɔn yaa 'ka bhë ‑a bho ka ‑bha kö 'kaan‑ kë 'slööslö! ꞊Ya kë 'pö ka ‑dho kë ꞊nɛ 'bluu‑ 'yi ‑dëü 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'piö bhë ‑a 'dhö. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ma 'pö a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ka‑ ‑mɛ ‑nu 'ka. Bhii 'ö tɔɔ kwa ‑bha Paakö 'wlaan‑ kë ‑sü zü ꞊ya dɔ 'saadhö; yö ꞊ga 'ö Klito ꞊ya kë sla‑ bhë ‑a ꞊bhoë' 'bhlanë 'ö ‑ziö kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑ta bhë ‑a 'ka bhë.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More