1 Kodhɛngtö 5:9 | 'Sëëdhɛ 'a‑ bɔ ka ‑dhë bhë, pë 'a ‑ya ‑a 'gü yö kun tɔɔ kö ꞊kun 'ka 'bhadhɛ kun mɛ ‑nu 'wo ‑tosiadhe kë ‑na 'wun ‑go zian‑ ‑sü ‑zë kë ‑sü 'gü bhë ‑an 'ka a?
1 Kodhɛngtö 5:9

9'Sëëdhɛ 'a‑ bɔ ka ‑dhë bhë, pë 'a ‑ya ‑a 'gü yö kun tɔɔ kö ꞊kun 'ka 'bhadhɛ kun mɛ ‑nu 'wo ‑tosiadhe kë ‑na 'wun ‑go zian‑ ‑sü ‑zë kë ‑sü 'gü bhë ‑an 'ka a?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More