1 Piɛɛ 2:12 | Ka 'ta ‑kɔ ‑yö kë ‑së mɛ waa wo ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö ꞊kun bhë ‑an ziën, kö ‑dhɛ 'ka‑ ‑bha, 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑wo ka ‑wun yaa ‑blɛɛ 'wun ‑dɔ ka ‑bha ‑sü 'ka ꞊nɛ këpëyaamɛ ‑nu ‑mü ka 'ka, kö ‑wo ka këwun ‑sɛɛbɔ ‑nu yö, kö ‑wo ‑Zlan 'tɔ bhɔ yi 'ö dho ö ‑de ‑zɔn ‑a 'ka bhë ‑a 'ka.
1 Piɛɛ 2:12

12Ka 'ta ‑kɔ ‑yö kë ‑së mɛ waa wo ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö ꞊kun bhë ‑an ziën, kö ‑dhɛ 'ka‑ ‑bha, 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑wo ka ‑wun yaa ‑blɛɛ 'wun ‑dɔ ka ‑bha ‑sü 'ka ꞊nɛ këpëyaamɛ ‑nu ‑mü ka 'ka, kö ‑wo ka këwun ‑sɛɛbɔ ‑nu yö, kö ‑wo ‑Zlan 'tɔ bhɔ yi 'ö dho ö ‑de ‑zɔn ‑a 'ka bhë ‑a 'ka.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More