1 Piɛɛ 2:5 | ‑Ka ꞊yɔɔn ‑a ‑bha kö ka ‑de 'pö 'kaan‑ kë ꞊nɛ ‑guö 'bhee‑ ‑nu 'dhö kö ‑Zlan ‑bha 'kɔ bhë 'kaan‑ kë ‑a dɔpë ‑nu 'ka; ka ‑dho kë slabhomɛ ‑nu kpö 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka, 'ö bhii ka ‑bha ‑tosiadhe ‑yö ‑dho kë ꞊nɛ sla‑ ‑së 'ka‑ bho ‑Zlan ‑dhë kö ‑yaan ‑a ‑zo 'kun ꞊bɔa' Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka bhë ‑a 'dhö,
1 Piɛɛ 2:5

5‑Ka ꞊yɔɔn ‑a ‑bha kö ka ‑de 'pö 'kaan‑ kë ꞊nɛ ‑guö 'bhee‑ ‑nu 'dhö kö ‑Zlan ‑bha 'kɔ bhë 'kaan‑ kë ‑a dɔpë ‑nu 'ka; ka ‑dho kë slabhomɛ ‑nu kpö 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka, 'ö bhii ka ‑bha ‑tosiadhe ‑yö ‑dho kë ꞊nɛ sla‑ ‑së 'ka‑ bho ‑Zlan ‑dhë kö ‑yaan ‑a ‑zo 'kun ꞊bɔa' Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka bhë ‑a 'dhö,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More