1 Piɛɛ 2:7 | Mɛ 'ö 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, ‑guö bhë ‑yö ka ‑bha 'kpëdhö ‑wun 'ka. 'Kɛɛ mɛ 'ö 'waa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, (pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑an ‑bha 'ka 'ö tɔɔ:) ‑Guö 'ö 'kɔdɔmɛ ‑nu ‑wa ‑zuö wo ‑kɔ 'yan ꞊taa bhë, ꞊ya kë ‑guö 'gian 'ö 'wo dho ‑a ‑da ‑dhɛ 'bhong 'piö ‑a 'ka.
1 Piɛɛ 2:7

7Mɛ 'ö 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, ‑guö bhë ‑yö ka ‑bha 'kpëdhö ‑wun 'ka. 'Kɛɛ mɛ 'ö 'waa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, (pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑an ‑bha 'ka 'ö tɔɔ:) ‑Guö 'ö 'kɔdɔmɛ ‑nu ‑wa ‑zuö wo ‑kɔ 'yan ꞊taa bhë, ꞊ya kë ‑guö 'gian 'ö 'wo dho ‑a ‑da ‑dhɛ 'bhong 'piö ‑a 'ka.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More