1 Piɛɛ 3:21 | 'Wun bhë ‑yö ‑bɔ yiö Yesu 'tɔ 'ka ‑sü 'ka 'ö 'ka‑ wo 'ö 'ka dha ꞊dɛɛ bhë ‑a 'bin 'ka; ‑bɔ yiö ‑sü 'ö bhë 'yaa‑ mɛ 'ö mɛ bun ‑zlu ‑dhiipë ‑nu ‑gɔ ‑a 'ka 'kɛɛ ‑yö ꞊zuögüdhɛ ‑bha ‑kë 'puu ‑sü ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ ‑sü 'wo wo ‑de ‑da ‑a 'gü ‑a 'ka; yö ꞊nɛ 'ö 'ka bɔ ‑a ‑ta 'ö Yesu Klito ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü ‑yö ka dha bhë.
1 Piɛɛ 3:21

21'Wun bhë ‑yö ‑bɔ yiö Yesu 'tɔ 'ka ‑sü 'ka 'ö 'ka‑ wo 'ö 'ka dha ꞊dɛɛ bhë ‑a 'bin 'ka; ‑bɔ yiö ‑sü 'ö bhë 'yaa‑ mɛ 'ö mɛ bun ‑zlu ‑dhiipë ‑nu ‑gɔ ‑a 'ka 'kɛɛ ‑yö ꞊zuögüdhɛ ‑bha ‑kë 'puu ‑sü ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ ‑sü 'wo wo ‑de ‑da ‑a 'gü ‑a 'ka; yö ꞊nɛ 'ö 'ka bɔ ‑a ‑ta 'ö Yesu Klito ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü ‑yö ka dha bhë.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More