1 Tesadhonikö 3 | Bible.is
1 Tesadhonikö 3

1꞊Dhɛ 'ö ‑nu ka 'piö 'ma ‑sü 'ö bhë, 'yi‑ ‑zian ‑mɛɛ 'ö yaa ‑mɔ 'kuë, 'yi‑ pö: «꞊Ɛɛ, ‑kwa 'to Atɛnë zö ꞊klöödhö, 'yaa ya 'pö.» 2'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë 'yië Timote ‑zë bɔ ka ‑dhë 'ma. Yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ dheglu ‑mɛ 'ö yi ‑nu 'plɛ 'yi ‑Zlan ‑bha yuö kë ‑na 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Klito ‑bha ‑a ‑blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë ‑sü 'ka bhë; yi‑ ‑bɔ ka ‑dhë kö ‑yö ka ꞊faan' 'më 'iin kö ‑yö nu ka ‑dhë, 'gü ‑dɔ 'gbee‑ ‑sü 'gü, ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü, 3‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ‑kë 'gü ga ‑mɛ 'ka, 'wun 'gbee‑ ‑nu 'wo‑ wɔ ‑na kwa ‑ta bhë ‑a 'gü. Ka ‑de gia‑, 'ka‑ ꞊tɛi' dɔ, 'wun ‑bha ‑wɔ kwa ‑ta ‑kɔ ꞊suu'‑ 'ö bhë ‑Zlan ‑de gia‑ ꞊nɛ 'ö ‑dhi ‑a ‑dhë kö ‑yö nu kwa ‑ta 'dhö. 4Kë ‑de 'ö‑ wo bhë, ꞊dhɛ 'yi ꞊tun ka 'piö 'ma kö 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ waa kë ꞊kun, yi ‑kë ‑a pö ‑sü 'gü ka ‑dhë ꞊nɛɛ: ‑Wo ‑dho 'wun wɔ kwa ‑ta. ‑Kɔ giagia 'yi‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka bhë 'ö‑ ‑de ‑yö ꞊kaa' bhë; 'ö bhii ka 'yaan 'ka ‑wun ‑mü. 5Pë 'ö ‑kë, ꞊dhɛ 'ö n 'ka nu 'ma gbɔ bhë 'a‑ yö zlöö ‑së kö 'a Timote bɔ ka ‑dhë kö ‑yö ‑naɔ ‑nu 'ö ‑gban ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑bha 'ö dho goë ka 'piö kö ‑yaan ꞊blɛɛ'‑ n ‑dhë 'ö bhë. ꞊Dhɛ ‑naɔ ‑nu 'ö go ka 'piö 'ö n 'ka‑ ma ꞊kun, 'suö ‑yö ‑kë n ‑ma ꞊nɛ dü ‑yö 'dhoë‑ ka ‑püö 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha yuö 'ö 'yi‑ ‑kë ka 'piö 'ma bhë ‑yö ‑dho ‑a 'gü ꞊siö'‑. 6'Kɛɛ Timote 'ö go ka 'piö 'ma, ꞊ya ‑lo yi ‑ta zö, ‑naɔsë 'ö go ka 'piö 'ö ‑gban ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ ka ‑bha ‑dhɔ 'ö 'ka‑ ‑kë ka 'kuë‑ bhë ꞊yaa‑ 'plɛ ꞊blɛɛ'‑ yi ‑dhë. ‑Ya ‑pö yi ‑dhë 'pö ꞊nɛ ka ꞊zuö' yaa bhɔ yi 'ka, ka ‑zo ‑ta yi ‑wuën ‑sü 'gü, ‑dhɔ giagia 'gü. ‑Kɔ do 'ö 'ka ‑ya ‑sü 'ka‑ ꞊wuën' kö 'kwa ‑kpën kwa 'kuë bhë ꞊nɛ 'ö yi ‑gɔ 'nö 'pö. 7Dhegluzë ‑nu, ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'kö ‑kë ꞊nɛ ꞊zuökaankuëdhe waa‑ ꞊saan' ‑nu ‑wo ‑nu yi ‑ta 'dhee, 'ö 'gü ‑dɔ 'gbee‑ ‑sü ‑yö ‑kë yi ‑gɔ. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ꞊nɛ 'ö yi ꞊faan' më. 8Bhii dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ, yi ꞊faan' ꞊ya 'më 'zü ‑dëüwo ka ‑bha ‑klu kpinngdhö ‑sü 'ö kwa Dëmɛ ‑bha bhë ‑a ‑wun 'gü. 9Yi kwa ‑bha ‑Zlan zuö ‑pö ꞊duö, ꞊zuögludhi ꞊va 'ö 'ka‑ nu yi ‑dhë kwa Dëmɛ wö 'dhiö bhë ‑a ‑wun 'gü. 10'Töng 'saadhö 'ka, yi‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ ꞊naa'‑ 'ka kö ‑yö 'we ‑a ‑bha kö 'yi ‑kpën ka ‑bha 'zü ‑dëüwo, ‑yö kë 'dhö kö pë ‑nu 'ö‑ ‑wun ‑yö ka ‑kë, ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü, kö 'yi‑ nu ka ‑dhë. 11Yi‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑de gia‑ 'ö kwa Dë 'ka waa‑ kwa Dëmɛ Yesu ‑an ‑gɔ kö zian 'ö nu ka 'piö, ‑wa 'po yi ‑gɔ kö 'yiën‑ ‑wo ka 'piö 'ma. 12Yi‑ ‑dhɛ 'pö kwa Dëmɛ ‑gɔ kö ‑dhɔ ‑kë 'kuë ‑sü waa‑ ‑a ‑dhɔ ‑kë mɛ 'plɛ 'ka ‑sü 'ö ka ziën bhë ‑wo ꞊kpɛa'‑, ‑wo 'dho 'dhiö ‑kplawo. Yi‑ ‑dhɛ kwa Dëmɛ ‑gɔ 'zü kö ‑dhɔ ‑kë 'kuë ‑sü 'ö ka ziën 'ma waa‑ ka ‑dhɔ 'ö yi 'gü 'nö 'pö, kö ‑an 'plɛ ‑wo kë do. 13꞊Ya kë 'dhö kwa Dëmɛ ‑yö ‑dho ka ꞊faan' më 'ö pë yaa 'kpɛkpɛ gbɛ 'ka 'dho kë ka ‑bha; kö 'kaan‑ kë kpengdhö kwa Dë ‑Zlan wö 'dhiö, kwa Dëmɛ Yesu waa‑ ö ‑bha mɛ ‑nu 'kpɛkpɛ ‑an nu ‑yi 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\