1 Timote 2 | Bible.is
1 Timote 2

1Pë ‑blɛɛzë 'a dho ka ꞊kpaɔ ‑a ‑wun 'ka 'ö tɔɔ 'ka ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë; ‑ka pë ‑dhɛ ‑a ‑gɔ; ‑kaa zuö pö mɛ ‑nu 'saadhö ‑wun 'gü! 2‑Ka ꞊bhɛa'‑ 'sɛdë ‑nu waa‑ mɛgɔtamɛ ‑nu 'kpɛkpɛ ‑wun 'gü ‑yö kë 'dhö kö ‑ya diindhö ‑sü waa‑ ꞊zuöyagluu ‑wo kë ‑dhö kwa ‑bha ‑klu ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ 'ta 'sü ‑kɔ 'ö ꞊wa 'ta ‑sü ‑a 'ka 'ö 'ko ꞊bhlëyadhe ‑yö ‑kë bhë ‑an ‑wun 'ka; 3'wun ‑kë 'dhö ‑sü ꞊yö ‑së; 'ö‑ 'yi ‑yö ‑kan ‑Zlan 'ö kwa Dhamɛ 'ka bhë ‑a 'dhi. 4Yö ꞊nɛ 'ö‑ 'piö kö mɛ 'plɛ ‑wo dha kö 'wun gia‑ 'ö ‑dhö bhë ‑wa dɔ bhë. 5Bhii kë‑ wo bhë, ‑Zlan ‑yö dosɛn, 'ö mɛ 'ö ‑yö mɛ ‑nu waa‑ ‑Zlan ‑an ziën ‑mɛ 'ka 'ö 'dhö do Yesu Klito 'ö mɛ 'bhee‑ 'ka bhë ‑a 'ka. 6Yö ꞊nɛ 'ö ö ‑de nu mɛ 'plɛ ‑gɔ ‑ta ‑bɔ ‑pë 'ka. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö yi 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya bhë, ꞊dhɛ 'ö ꞊ya ‑lo, 'ö pë 'ö‑ ‑zɔn ꞊nɛ ‑Zlan ‑ya 'piö kö 'ö mɛ 'plɛ dha bhë, 'ö nu ‑a 'ka. 7Pë 'ö ‑kë 'ö ‑Zlan ‑yö n sü 'ö n ‑ya bɔmɛ 'ka kö 'wun 'ö ‑gban ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ 'wun gia‑ 'ö ‑gban Yesu Klito ‑bha ‑an ‑bha bhë, kö mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka, 'aan‑ ‑an ꞊daan'‑ ‑a 'ka 'ö bhë. 'Wun 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë 'wun gia‑ ‑mü. 8꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, a‑ 'piö kö gɔɔn‑ ‑nu 'wo dho ꞊bhɛa'‑, ‑dhɛ 'oo ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha, ‑wo ꞊bhɛa'‑ ꞊zuö' 'puu 'ka. Kö ꞊kun 'wo ‑naa ‑wun 'iin 'wo 'dhinaa ‑kë 'kuë ‑sü ‑wun to wo ꞊zuö' 'piö 'ö 'wo ꞊bhɛa ‑a 'ka! 9A‑ 'piö kö dhoo ‑nu ‑de 'pö, ‑wo 'dhoë‑ woë‑ sɔ ‑nu kë wo ‑bha, ‑yö kë ‑a kë ‑kɔ gia‑ 'ka; kö ꞊kun 'ö ‑kë ‑dɔ 'siö 'ka. Kö ꞊kun ‑kë 'ö 'wo wo ‑bha wun ‑nu ‑pë ‑kë 'ö dɔ ‑an ‑gɔ ‑bha ꞊nɛ 'yan ‑to ‑a 'piö ‑pë 'ka 'iin 'wo 'sënng ꞊baa' ‑pë ‑nu waa‑ ‑zlɔɔga ‑nu ‑kë wo ‑bha 'iin 'ö 'wo sɔ ꞊sɔnng' 'gbeezë ‑nu ‑kë wo ‑bha. 10'Kɛɛ ‑an wɔ ‑kɔ ‑nu ‑sɛɛbɔ ‑nu ‑wo kë ꞊nɛ sɔ ‑nu 'dhö ‑an ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'ö dhoo ‑nu 'wo‑ 'piö kö ‑an ‑wun ‑yaan ‑Zlan ‑zo 'kun, 'ö ‑an ‑ma kuën bhë ‑a 'dhö. 11Dhebɔ 'ö ‑dhö, ‑yö ö 'to 'to ‑na mɛ ꞊daan' ‑wo ‑bha, ‑ya diindhö ‑sü ‑yö kë ‑a ‑gɔ, ‑gɔ ‑yɔɔ sia‑ ‑sü 'ka! 12N 'ka 'we ‑a ‑bha kö dhebɔ ‑yö mɛ ꞊daan'‑ 'iin kö ‑yö ‑ya gɔɔn‑ ‑gɔ 'dhiö; ‑a ꞊dua' ‑mü kö ‑dhɛ ‑yö ga ‑a ‑ta diindhö. 13Bhii Adan ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑da ‑blɛɛzë 'ka ‑yaan ꞊tun Ɛvö ‑da ‑na; 14yö do bhë 'zü, Adan kun 'ö‑ 'bɔn ‑yö ‑kan (‑blɛɛzë 'ka); dhebɔ ꞊nɛ 'ö‑ 'bɔn ‑yö ‑kan (‑blɛɛzë 'ka); 'ö tɔng 'ö ‑Zlan ‑ya ‑da bhë, 'ö yaa 'wun ma ‑a ‑ta. 15Kë‑ wo 'dhö bhë ‑yö ‑dho dha 'në ‑nu 'ö dhoë‑ 'kpɔ bhë ‑a ‑wun 'gü. Dhebɔ ‑nu ‑wo ‑dho dha 'dhö ‑oo, 'kɛɛ kö ꞊wa kë ꞊naazë ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü, ‑dhɔ 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑a kë ‑sü 'ka, ‑kë 'slööslö ‑sü waa‑ wo ‑bha ‑de ‑sü 'tee ‑sü ‑wun 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\