1 Timote 6:5 | ‑Dhɛ do bhë ꞊nɛ 'ö zaɔdhe ‑nu 'ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë 'waa yën mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha 'wundɔdhe ꞊ya yö yaan 'ö pë 'ö 'wun gia‑ 'ka, 'ö 'waa‑ dɔ ‑an ziën bhë 'wo go ‑a 'gü. Pë 'ö ‑an ‑zo 'piö 'ö tɔɔ 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha bhë, ꞊bhɔɔ' ꞊mɛɛ' ‑kɔ ꞊suu'‑ do 'bhaa ‑mü.
1 Timote 6:5

5‑Dhɛ do bhë ꞊nɛ 'ö zaɔdhe ‑nu 'ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë 'waa yën mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha 'wundɔdhe ꞊ya yö yaan 'ö pë 'ö 'wun gia‑ 'ka, 'ö 'waa‑ dɔ ‑an ziën bhë 'wo go ‑a 'gü. Pë 'ö ‑an ‑zo 'piö 'ö tɔɔ 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha bhë, ꞊bhɔɔ' ꞊mɛɛ' ‑kɔ ꞊suu'‑ do 'bhaa ‑mü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More