2 Kodhɛngtö 13

1‑A ‑gwaa kë ‑yaaga ‑naa 'ö ꞊nɛ kö 'a nu ka ꞊plöö. 'Wun ‑dɔ mɛ ‑bha ‑sü 'ö dho kë, ‑a ꞊goo‑ ‑nu ‑dho kë ꞊plɛ 'iin ‑yaaga ꞊nɛ ‑kɔ 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö‑ pöë bhë ‑a 'dhö. 2‑Zo ‑büö ‑wo do ‑yö n ‑gɔ kö 'aan‑ pö mɛ ‑nu 'wo ꞊sɔɔn yaa ‑kë 'dhiö 'saadhö waa‑ mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑dhë. Ma ‑nu ka ꞊plöö ‑sü ꞊plɛ ‑naa 'ö ‑kë bhë, a‑ 'bhaa ‑blɛɛ. 'Kɛɛ a‑ 'piö kö 'a‑ ꞊blɛɛ' 'zü, ꞊dhɛ kë ꞊nɛ 'maa ka ziën bhë; 'ö tɔɔ n ‑ma nu ‑sü 'ö 'dhoë‑ kë zlöö bhë, mɛ gbɛ 'ka dho dha n ‑gɔ. 3꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ ka‑ 'piö kö 'ka Klito ‑bha 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑bɔ n ‑ta ‑sü 'ka bhë 'ka‑ yö bhë, kö ka ‑dho ‑a yö. Ka wö 'dhiö, Klito 'yaa mɛ 'ö ꞊faan' 'yaa‑ 'gü ‑a 'ka. ‑Yö ö ‑bha 'piigbeedhɛ ‑zɔn ka ziën. 4Pë 'ö ‑kë 'ö tɔɔ ꞊dhɛ 'wo‑ dɔ ‑na ‑gaatalü ‑bha ꞊faan' yaa kë ‑a ‑gɔ, 'kɛɛ ‑yö ‑kë ‑a 'gü ‑sü kë ‑na ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. Yië‑ Klito ‑nu yi ‑bha ‑kë do ‑sü 'gü, ꞊faan' 'yaa yi ‑gɔ 'kɛɛ yi ‑nu yi ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑yö ‑dho kë ka ‑wun 'gü, ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. 5‑Ka ka ‑de ‑bɔ 'wun ‑nu 'gü ‑kɔ ‑ga, 'ka ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka; 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑yö ka ‑gɔ, kö 'kaan‑ ‑a ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ Yesu Klito ‑yö ka 'gü. 'Yö ꞊dhɛ 'ka ka ‑de 'piö ‑ga bhë, ka mü ‑kɔklë ꞊ɛ? ‑A 'ke ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë, 'ka‑ ‑yö sia‑ ‑kɔ dɔ kö yö. 6'Kɛɛ ‑yö n 'gü ꞊nɛ 'kaa yi 'sü ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha ‑zo yö ‑sü bhë 'waa‑ ‑gɛn ‑gban ‑kɔ dɔ ‑an 'dhö. 7Yi ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ‑yö kë 'dhö kö ‑kun 'ka dho 'wun yaa gbɛ kë. 'Yië‑ 'piö kö pë 'yi‑ kë ‑mɛ 'ka, 'yi yi ‑de ꞊zuan'; 'kɛɛ pë 'yi‑ 'piö 'ö tɔɔ 'ka 'wun ‑së kë ‑sü 'kun 'gbee‑ 'kö ‑kë ꞊nɛ yi ‑zë yi ‑kɔ 'yaa ‑mɔa ‑bha kö yö ‑mü. 8'Ö bhii ꞊ya kë ꞊nɛ 'ka 'ta 'sü ‑Zlan ‑bha 'wun giagia 'gü, yi 'ka dho pë 'kpaan kë; pë 'yi dho ‑a kë ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑a mɛ 'yö‑ 'piö. 9꞊Ya kë ꞊nɛ yi ‑zë ꞊faan' ‑yö 'go ‑na yi 'gü, kö ka ‑zë ka 'gü ‑yö kë ‑na 'gbee‑, yi 'glu ‑yö ‑dhi. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka pë 'yi‑ ‑dhɛ yi ‑bha ꞊bhɛa' ‑sü 'gü ‑Zlan ‑gɔ, 'ö tɔɔ ka ‑bha 'wun 'plɛ ‑yö kë ‑Zlan 'gludhi ‑wun 'ka. 10Pë 'ö ‑kë 'ö 'a ‑ya ka 'ka ꞊gbiin 'ö 'sëëdhɛ ꞊suu'‑ ꞊nɛ 'a‑ bɔ bhë ‑a ‑gɛn ꞊ga bhë, ‑yö ‑kë 'dhö kö 'töng 'a dho kaa ka ꞊plöö bhë, kö ꞊kun 'a dho pë 'ö Dëmɛ ‑ya pö 'a‑ kë bhë, 'a dho ka kun ‑a 'ka 'gbee‑. Bhii ‑ya ‑kë 'dhö kö 'ka ꞊kpɛa' ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü 'gü; yaa‑ kë kö ‑yaan ka 'gü ꞊siö'‑. 11Dhegluzë ‑nu, ‑wo 'ö n 'dhiö dho to ‑a ‑ta 'ö tɔɔ 'ka kë ꞊zuögludhi 'gü; ‑ka 'dho ka 'dhiö ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun kë ‑sü 'ka, ‑ka ka 'ko ‑nu ꞊faan' 'më. Ka ꞊zuö' ‑yö kë do, 'ka ‑tosiadhe kë ꞊zuöyagluu 'ka. ‑Ya kë 'dhö ‑Zlan 'ö ‑dhɔzë 'go mü 'ö ꞊zuöyagluu nu mɛ ‑nu ‑dhë bhë, ‑yö ‑dho kë ka 'piö. 12‑Ka ‑mɛɛ ‑nu kë ka 'ko ‑nu 'ka ‑së 'ka ‑dhɔ 'gü dhegluzë ‑dhɛ ‑kwaa. ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'saadhö 'wo 'nö ꞊wa 'we kaa ꞊duö. 13'Glusë 'ö kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑ya ‑kë ka 'ka bhë, waa‑ ‑kë do ‑sü 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑nu ka ‑dhë bhë, ‑dhɔ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë ka 'ka bhë, ‑wo 'to ka 'saadhö ka 'piö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\