2 Kodhɛngtö 4

1‑Zlan ‑bha 'glusë 'gü, ‑yö yuö 'ö ꞊nɛ ‑a ‑wun ‑sü 'ö‑ tën yi ‑bha. Pë 'ö ‑kë 'ö yi 'gü 'yaa ga bhë 'ö bhë. 2Yi ‑kan këwun ‑nu 'wo ‑bin ‑sü 'ka yi 'gü 'ö 'wo lëzë bhë ‑an ‑bha; 'yiëë 'wun kë ‑gleng 'ö mɛ ‑püö ‑sü 'dho ‑a 'gü waa‑ ‑Zlan ‑wo ‑kë ꞊suazëmɛ ‑nu 'ka. Pë 'ö 'yi‑ ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ 'wun giagia ꞊blɛɛ'‑ 'yi‑ wo kpengdhö. ‑Yö kë 'dhö kö mɛ 'ö ‑dhö ꞊ya ꞊yaannu diindhö ꞊ya ö ‑zo 'ta, ‑yaan yi këwun ‑nu 'iin yi pö ‑pë ‑nu ‑dhɛ 'wun gia‑. 3'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ꞊ya kë ꞊nɛ 'wuntaɔsë 'yi‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë ‑yö ‑bin ‑sü 'ka, 'ö‑ ‑gɛn ma ‑sü 'yaa 'dhö kö mɛ ‑nu 'ö 'wo 'gü ꞊siö' ‑zian ‑ta bhë, 'yö ‑an ‑dhë ‑bin ‑wun 'ka. 4'Waa‑ ‑dhɛ 'wun gia‑, bhii 'ö tɔɔ dü 'ö ‑an ꞊kɔɔnmɛ 'gluyaazë 'ka 'kpongtaa zö bhë ꞊yaa‑ ‑an ‑bha 'wundɔdhe 'dhi ta. ‑Zlan 'gluyaazë 'ö 'dhö bhë 'yaa 'we ‑a ‑bha ‑an ‑gɔ kö ‑wo ‑dhɛpuudhɛ ‑wun 'ö‑ ꞊blɛɛ' ‑na 'ö ‑gban Klito 'ö ‑Zlan 'bin gia‑ 'ka bhë, ‑wa ‑bha 'tɔbhɔdhe 'bhü yö. 5꞊Ya kë ꞊nɛ yi ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑na, 'yiëë yi ‑de gia‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑; 'kɛɛ Yesu Klito 'yi 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'yi‑ ꞊blɛɛ ꞊nɛ yö 'ö tɔɔ kwa Dëmɛ; ꞊ya kë yi ‑zë yi 'ka, yi yi ‑de ‑kë yuö ‑kë ka 'dhiö ‑mɛ 'ka Yesu ‑wun 'gü. 6‑Zlan 'yö‑ pö ‑dhɛpuudhɛ ‑yö 'bhü ‑dhɛtiidhɛ 'gü bhë, yö gia‑ bhë ꞊nɛ 'yö ö ‑bha ‑dhɛpuudhɛ bhü kwa ꞊zuö' 'gü kö ‑kɔ 'ö‑ ‑bha 'tɔbhɔdhe 'dho 'bhü ‑na ‑a 'ka Klito wöödhö bhë ‑yaan ‑a ‑ta 'po kwa ‑dhë 'kwaan‑ dɔ. 7'Kɛɛ kwa 'ö 'kwa ꞊bhɔɔpë 'ö ‑Zuu 'slööslö 'gü ꞊zian' 'kwa‑ bun ‑na bhë, kwa ‑kë ꞊nɛ 'sɛ gbɔ 'ö‑ 'wü ‑sü 'yaa ꞊gbiin bhë ‑a 'dhö, kö mɛ ‑nu ‑waan ‑a dɔa ꞊nɛ 'piigbeedhɛ 'gblüünzë bhë ‑yö ‑go ‑Zlan 'piö, yaa 'go kwa 'gü. 8'Klobhɔdhe ꞊suu'‑ 'saadhö 'ö‑ bundhɛ 'dho 'gbee‑, ‑yö ‑nu yi ‑ta, 'kɛɛ 'yiëë 'to ‑a 'gü; ꞊ya kë 'ö yi ꞊zuö' ‑yö ‑to ꞊zlöö, 'kɛɛ ‑zoyösü 'yaa 'go yi 'gü. 9Mɛ ‑nu ‑wo 'wun ‑wɔ yi ‑ta, 'kɛɛ ‑Zlan ‑zlö 'yaa trö yi ‑wun 'ka; mɛ ‑nu ‑wo yi ‑kun, 'wo yi zë ‑dhɛ ‑kë wo; 'kɛɛ 'yiëë 'to ‑an kwɛɛ sia‑ mü; yi ‑luu. 10Yesu ‑bha ga ‑sü bhë ‑yö yi 'gü ‑kplawo; ‑yö kë 'dhö kö ‑a ‑bha ‑tosiadhe kë ‑kɔ ‑yö kë yi 'gü 'pö. 11'Ö yi ‑bha ‑tosiadhe kë ‑sü 'gü 'yi dɔ ‑sü 'ka ga ‑sü kwɛɛ Yesu ‑wun 'gü, ‑yö kë 'dhö kö ‑a ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑yö ‑tosiadhe kë yi 'sɛbun 'ö dho ga bhë ‑a 'gü. 12‑Kɔ 'ö bhë ꞊nɛ 'ö yi ‑bha ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü, 'yi dho ga 'kɛɛ kö ka ‑zë 'ka ‑kë ‑a 'gü ‑sü yö ‑a 'gü ꞊zian'. 13Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö ꞊nɛɛ: 'Wun ‑dhɛ 'a‑ wo 'wun gia‑ bhë ꞊nɛ 'a ‑kë ‑a ‑dhë 'wun ꞊blɛɛ' ‑mɛ 'ka. ‑Kɔ do bhë ꞊nɛ, ꞊dhɛ 'ö 'yi Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'yi 'wun ‑nu ꞊blɛɛ' ‑na ‑a 'ka bhë. 14Yi‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ‑Zlan 'yö Dëmɛ Yesu bho ga 'gü bhë, ‑yö ‑dho yi bho ga 'gü yi ‑kpa Klito ‑bha ‑sü 'ka, 'ö mɛ 'plɛ 'kwa dho ‑a wö 'dhiö. 15Pë ‑nu 'wo 'dhö 'saadhö bhë ‑wo ‑wo ka ‑wun 'gü. Bhii ‑kɔ 'ö ‑we ‑Zlan ‑wo ‑bha ‑mɛ ‑nu dho kaa ꞊va bhë, ‑kɔ gia‑ bhë ꞊nɛ 'ö ꞊sɛɛbhodhe ‑nu dho kaa ꞊va ‑yaan dhoë ‑Zlan 'piö ‑a ‑bha 'glusë ꞊va ‑wun 'gü, kö ‑yaan kë ‑a ‑bha 'tɔbhɔdhe 'ka. 16Pë 'ö ‑kë 'ö yi 'gü 'yaa ga bhë 'ö bhë. 'Kö ‑kë ꞊nɛ yi bun 'ö 'kpongtaa zö bhë ‑a 'gü ‑yö ‑siö 'dhee, ‑yö yi 'yaan 'ka ꞊nɛ ‑këdhösü 'ö ‑Zlan ‑ya nu yi ‑dhë bhë ‑yö ‑gla ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ka 'ö ‑kë ‑dëü ꞊zian'. 17'Kö ‑kë ꞊nɛ 'klobhɔdhe 'tee ‑mü 'ö nu yi ‑ta 'töng 'tee ‑bha 'dhee, ‑a 'dhiö ‑to ‑kplawo 'tɔbhɔdhe ‑wun ꞊va 'ö dho kë ꞊toëpö 'ka ‑a 'ka yi ‑bha 'ka, 'ö‑ ꞊zuan' gbɛ 'yaa 'dhö. 18Bhii kë‑ wo bhë, 'yiëë yi wö kë pë 'ö 'yan ‑bha ‑kpën ‑a ‑bha ‑pë 'ka‑ 'piö, 'kɛɛ pë 'ö 'yaa 'yan ‑dɔ ‑a ‑bha ‑pë 'ka ꞊zian'. Bhii pë 'ö 'yan ‑dɔ ‑a ‑bha ‑pë 'ka bhë 'yaa ꞊glɔɔ, 'kɛɛ pë 'ö 'yaa 'yan ‑dɔ ‑a ‑bha ‑pë 'ka bhë ‑yö ‑to 'dhö ꞊toëpö 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\