2 Kodhɛngtö 6

1꞊Dhɛ 'ö 'pö mɛ ‑nu 'yi yuö kë ‑na ‑Zlan 'piö bhë, yi‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ kö ꞊kun 'ka ka ꞊kwaa 'glusë 'ö‑ ‑kë ka ‑dhë bhë ‑a ‑zü 'ö 'ka dho ‑bo ‑a 'gü. 2Bhii ‑Zlan ‑wo 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: 'Töng ‑së 'ka, a n 'to ‑kë ü ‑wo ‑bha; 'ö dha ‑yi 'ka 'ö 'a‑ dɔ ü ‑gban ‑gɔ. ꞊Dhɛ 'ö 'dhö ‑a 'töng ‑së 'ö bhë yö ꞊ga 'ö ꞊nɛ, ‑ka 'we ‑a ‑bha! 3'Yiëë‑ 'piö kö mɛ ‑nu ‑wo 'wun yö yi 'ta ‑kɔ ‑bha kö ‑yaan 'dho kë ‑an ‑gɔ yi ‑bha yuö ‑zë 'dhi ‑gɛn 'ka, ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛ 'yië‑ 'piö kö pë 'ö dho go yi 'piö ‑yaan kë ‑yɛ mɛ ‑bha ‑pë 'ka ‑yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu ‑waan bɔ ‑a ‑ta ‑waan yi ‑wun ꞊blɛɛ'‑. 4Pë 'yi‑ ‑zɔn ö 'plɛ 'ka 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑mü yi 'ka. Yi yi ꞊zuö' ‑kun sia‑ 'klobhɔdhe ‑nu 'gü, 'yena ‑wun ꞊va ‑nu 'gü 'iin 'siökangluudhe ꞊va ‑nu 'gü. 5‑Wo yi ‑ma, 'wo yi ‑zuö ‑kanso 'kɔɔdhö; ‑wo 'dhinaa ‑kë yi 'piö kö yi yuö 'gbee‑ ‑nu kë ‑na, ‑to 'yaan ‑sü ‑nu waa‑ din ‑nu ‑an 'ka. 6Yi yi ‑de ‑zɔn ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑mü yi 'ka yi ‑bha ꞊zuö' ‑kë 'puu ‑sü, yi ‑bha 'wundɔdhe ‑nu, yi ‑bha ꞊zuösaadhɛ kë ‑sü, yi ‑bha 'wun ‑së ‑kë ‑Zuu 'slööslö ꞊kwaa' ‑sü waa‑ yi ‑bha ‑a ‑dhɔ ‑kë mɛ ‑nu 'ka ‑sü giagia, 7yi ‑bha ‑Zlan ‑wo 'ö 'wun giagia 'ka bhë ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü waa‑ ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ‑bha ‑nu yi ‑dhë ‑sü ‑nu ‑an 'ka. Pë 'ö kpengdhö ꞊nɛ 'yi‑ sü 'yi‑ ‑kë yi ‑bha ‑dhaa 'ka kö 'yië‑ dhoë mɛ ‑gɔ, 'iin kö ‑yaan kë yi bho pë yaa ‑gɔ ‑pë 'ka. 8‑A 'bhaa ‑nu ꞊ya kë ‑wo yi ꞊bhlë ‑ya, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë 'wo lë‑ kpɔ yi ‑ta; ꞊ya kë ‑wo 'wun ‑së ‑blɛɛ yi ‑gɔ, 'ö ꞊ya kë 'wo 'wun yaa ꞊blɛɛ yi ‑gɔ 'pö. ‑A 'bhaa ‑nu ꞊ya kë ‑wo yi ‑ga ꞊suakëmɛ ‑nu 'ka, 'kɛɛ kö 'wun gia‑ ꞊nɛ 'yi‑ ꞊blɛɛ, 9‑wo yi ‑ga ꞊nɛ mɛ 'ö 'waa ‑an dɔ ‑an 'dhö 'kɛɛ kö mɛ 'kpɛɛkpɛ ‑wo yi ‑dɔ; 'wo yi ‑ga ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ꞊wa ga ‑an 'dhö 'kɛɛ kö yi 'bhee‑, 'ö ka gia‑ 'ka‑ yöë. ‑Wo za ‑lo yi tuö, 'wo yi 'klo bhɔ 'kɛɛ waa yi zë 'sa! 10'Wo yi wö ‑siö 'kɛɛ yi ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi ‑sü 'ka ‑kplawo. ‑Wo yi ‑ga mɛ 'fɛɛzë ‑nu 'ka 'kɛɛ kö yi mɛ ‑nu ‑kë ꞊bhɔɔzë; ‑wo yi ‑ga ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö pë gbɛ 'yaa ‑an ‑gɔ ‑a 'dhö 'kɛɛ kö pë 'plɛ ‑yö yi ‑gɔ. 11Dhegluzë ‑nu 'ka Kolɛntö, 'yië yi ꞊zuö' 'piö ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë. 12Yiëë yi ꞊zuö' 'piö ‑wun ‑nu gbɛ ‑bin ka ‑gɔ, 'kɛɛ ka ‑zë ka ka ‑bha ‑bin yi ‑gɔ. 13꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, a ka ‑sü ꞊nɛ ma 'në ‑nu 'dhö; a‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Ka ka ‑zo 'ta yi ‑wun 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö yi ‑zo 'dho ‑a 'ka ka 'piö bhë ‑a 'dhö! 14Kö ꞊kun 'ö mɛ ‑nu 'ö 'waa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka 'ö ka ‑nu kaa‑ pë ‑yö ‑kë do, bhii mɛ ‑nu 'ö ka ‑nu ka ‑bha 'wun dho kë do wo kun bhë. ‑Yö ‑dho kë ‑kɔklë kö pë 'ö kpengdhö waa‑ pë yaa ‑wo kë wo 'kuë‑ ‑ɛ? ‑Yö ‑dho kë ‑kɔklë kö ‑dhɛpuudhɛ waa‑ ‑dhɛtiidhɛ ‑wo kpa wo 'kuë‑ ‑ɛ? 15‑Yö ‑kɔklë 'ö Klito waa‑ dü 'wo 'wun ma wo 'ko ‑ta ‑ɛ? 'Go mü 'zü Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ waa‑ mɛ 'yaa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'ka ‑an ‑bha ‑më ‑wun 'ö dho kë 'kuë‑ do ꞊e? 16‑Yö ‑dho kë ‑kɔklë kö gbapë ‑nu gbadhɛ ‑yaan kë ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'ka ɛ? ‑Më 'ö dho ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia 'ma ɛɛ? Bhii kwa 'kwa tɔɔ ‑Zlan 'ö 'bhee‑ ‑a ‑bha këdhɛ mü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö yö gia‑ 'ö‑ pöë ‑a 'ka 'dhö ꞊nɛɛ: «N këdhɛ waa‑ n ‑wɔdhɛ ‑yö ‑dho kë ‑an ziën, a ‑dho kë ‑an ‑bha ‑Zlan 'ka kö wo ‑zë ‑waan kë ma 'sɛgümɛ ‑nu 'ka.» 17- 18‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö Dëmɛ 'piigbeezë ꞊ya pö: «‑Ka 'go ‑an ziën, 'ka bhɔ ‑an ‑dhë ꞊taa', kö ꞊kun 'ö 'ka pa pë 'ö ‑dhuuzë ‑a 'ka! ꞊Ya kë 'dhö, ka ‑dho kë ma 'kɔɔmɛ ‑nu 'ka, 'a ‑kë ka Dë 'ka, 'ö 'ka ‑kë n gbö ‑nu, n 'dhu ‑nu ‑an 'ka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\