2 Tesadhonikö 3:17 | 'Sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑wo 'ö 'a‑ ‑ya n ‑de giagia ‑kɔ 'ka 'yö ꞊nɛɛ: Ma Pɔlö, 'ma 'we kaa! ‑Kɔ 'ö 'a n ‑kɔ pin ꞊kaa' ma 'sëëdhɛ ‑nu 'plɛ ‑ta 'ö bhë. Ma 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑kɔ 'ö bhë.
2 Tesadhonikö 3:17

17'Sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑wo 'ö 'a‑ ‑ya n ‑de giagia ‑kɔ 'ka 'yö ꞊nɛɛ: Ma Pɔlö, 'ma 'we kaa! ‑Kɔ 'ö 'a n ‑kɔ pin ꞊kaa' ma 'sëëdhɛ ‑nu 'plɛ ‑ta 'ö bhë. Ma 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑kɔ 'ö bhë.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More