Këwɔn ‑nu 20:15 | 'Yi go ‑dhɛ bhë ‑a 'gü, 'ö ‑dhɛkpaɔyi mɛ 'ö yö ‑a 'piö, yi ꞊loë' Sio ‑dhɛ 'sɔɔ. ‑A ‑dhɛ mɛ 'ö ‑po ‑a 'piö 'zü, 'yi dho Samɔsö plöö; 'ö ‑dhɛkpaɔyi mɛ 'ö yö ‑a mɛ bhë ‑a 'piö 'zü, 'yi dho Mile ‑pö 'gü.
Këwɔn ‑nu 20:15

15'Yi go ‑dhɛ bhë ‑a 'gü, 'ö ‑dhɛkpaɔyi mɛ 'ö yö ‑a 'piö, yi ꞊loë' Sio ‑dhɛ 'sɔɔ. ‑A ‑dhɛ mɛ 'ö ‑po ‑a 'piö 'zü, 'yi dho Samɔsö plöö; 'ö ‑dhɛkpaɔyi mɛ 'ö yö ‑a mɛ bhë ‑a 'piö 'zü, 'yi dho Mile ‑pö 'gü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More