Këwɔn ‑nu 20:6 | ꞊Dhɛ 'ö 'wlaan‑ 'ö 'wo‑ ‑dhɛ 'wlaan‑ 'wo ꞊bluu'‑ 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'piö 'wo‑ ‑bhö ‑na bhë ꞊ya ziö, 'ö 'yi yi ‑bha ꞊kwɛɛ‑ dhu, 'yi ‑da 'yitagɔ 'gü Filipö ‑pö 'gü. 'Ö 'yi ‑dhɛkpaɔyi 'sɔɔdhu ‑kë zian‑, 'ö 'yi yö ‑an ‑bha Trɔasö plöö; 'ö yi ‑nu 'yi 'dhɔɔgɔ do ‑kë mü.
Këwɔn ‑nu 20:6

6꞊Dhɛ 'ö 'wlaan‑ 'ö 'wo‑ ‑dhɛ 'wlaan‑ 'wo ꞊bluu'‑ 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'piö 'wo‑ ‑bhö ‑na bhë ꞊ya ziö, 'ö 'yi yi ‑bha ꞊kwɛɛ‑ dhu, 'yi ‑da 'yitagɔ 'gü Filipö ‑pö 'gü. 'Ö 'yi ‑dhɛkpaɔyi 'sɔɔdhu ‑kë zian‑, 'ö 'yi yö ‑an ‑bha Trɔasö plöö; 'ö yi ‑nu 'yi 'dhɔɔgɔ do ‑kë mü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More