Këwɔn ‑nu 28:17

17꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga ꞊ya ziö, 'ö Pɔlö ‑yö Zuifö ‑nu mɛ ziizii ‑nu 'wo ‑kë Wlɔmë mü ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë. ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa nu wo 'ko ꞊bhaa, 'ö Pɔlö ‑ya pö ‑an ‑dhë: «N dhegluzë ‑nu, n 'ka pë yaa gbɛ kë kwa ‑bha 'sɛgümɛ ‑nu 'ka, 'iin wɔ ‑kɔ 'ö kwa 'bhɛma ‑nu ‑wa nu kwa ‑dhë ‑a 'ka. 'Kɛɛ Zuifö ‑nu ‑wo n kun 'wo n ‑da ‑kanso 'gü Zeluzalɛmë, 'ö 'wo n ‑dɔ Wlɔmë ‑mɛ ‑nu kwɛɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1263 Languages.

Learn More