Këwɔn ‑nu 28:23 | 'Ö waa‑ Pɔlö ‑nu 'wo yi do kpɔ wo 'ko ‑nu ‑gɔ. ꞊Dhɛ yi bhë ꞊ya ‑lo, 'ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo nu ‑dhɛ 'ö Pɔlö ‑yö ‑ya ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha. 'Ö sü ‑dhiadhiö ‑bha 'ö dho 'ö yöë 'yinia ‑bha, Pɔlö ‑yö 'wun ‑nu 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludë ‑dhɛ ‑bha ‑a ‑gɛn ‑pö ‑an ‑dhë, ‑a këdhɛ ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka kö ‑waan 'we 'wun 'ö ‑gban Yesu ‑wun 'ö bɔa Moizö ‑bha tɔng ‑wo ‑nu waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑bha 'sëëdhɛ ‑be ‑wo ‑ta bhë ‑a ‑bha.
Këwɔn ‑nu 28:23

23'Ö waa‑ Pɔlö ‑nu 'wo yi do kpɔ wo 'ko ‑nu ‑gɔ. ꞊Dhɛ yi bhë ꞊ya ‑lo, 'ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo nu ‑dhɛ 'ö Pɔlö ‑yö ‑ya ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha. 'Ö sü ‑dhiadhiö ‑bha 'ö dho 'ö yöë 'yinia ‑bha, Pɔlö ‑yö 'wun ‑nu 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludë ‑dhɛ ‑bha ‑a ‑gɛn ‑pö ‑an ‑dhë, ‑a këdhɛ ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka kö ‑waan 'we 'wun 'ö ‑gban Yesu ‑wun 'ö bɔa Moizö ‑bha tɔng ‑wo ‑nu waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑bha 'sëëdhɛ ‑be ‑wo ‑ta bhë ‑a ‑bha.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More