Këwɔn ‑nu 6:14 | Yi‑ ‑wo ‑nu ‑ma ꞊nɛ Yesu 'ö go Nazalɛtë bhë ‑yö ‑dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü ꞊siö' 'ö kwa wɔ ‑kɔ 'ö Moizö ‑ya nu kwa 'bhɛma ‑nu ‑dhë bhë 'ö‑ bho piin.»
Këwɔn ‑nu 6:14

14Yi‑ ‑wo ‑nu ‑ma ꞊nɛ Yesu 'ö go Nazalɛtë bhë ‑yö ‑dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü ꞊siö' 'ö kwa wɔ ‑kɔ 'ö Moizö ‑ya nu kwa 'bhɛma ‑nu ‑dhë bhë 'ö‑ bho piin.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More