Gadhatö 6

1N dhegluzë ‑nu, ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa mɛ do 'kun 'wun ꞊zaa' ‑sü kë ‑sü ‑ta, mɛ 'ö ‑Zuu 'slööslö 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö ka 'gü bhë, ‑kaa kë ‑yö yö zian kpengdhö ‑ta; 'kɛɛ ‑kaa kë 'lëëlë 'ka. ‑A 'bhaa tɔɔ: Mɛ 'ü ‑dhö, ü ‑zo kë ü ‑de 'piö kö ꞊kun 'ö 'ü zian ‑po 'güdandhe ‑gɔ 'ö bhi ‑de 'pö, 'ü ꞊sɔɔn yaa ‑kë. 2‑Ka 'dho ka 'ko ‑nu ‑dhë 'wun 'gbee‑ ‑nu 'gü; ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'ö 'ka dho Klito ‑bha tɔng kun ‑a 'ka. 3꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya ö ‑de sü pë 'bhaa 'ka 'kɛɛ kö 'yaa pë gbɛ 'ka, kö ö ‑de ‑püö 'ö‑ wo. 4Mɛ 'ö ‑dhö, ‑yö ö ‑de 'ta ‑kɔ ‑ga; 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya ö ‑de 'ta ‑kɔ ‑ga 'ö dho kë 'gɔugɔ ‑a ‑wun 'gü kö ‑yö ‑dho ö ‑de ‑zɔn ö ‑de 'ka, 'kɛɛ yö 'ka 'dho ö ‑de ‑zɔn mɛ gbɛ 'ka; 5'ö tɔɔ mɛ 'ö ‑dhö, ‑yö ‑dho ö ‑de ‑bha ꞊kwɛɛ‑ bun. 6Mɛ 'ö 'wo ka ꞊daan' ‑na 'wuntaɔsë 'ka bhë, kwa ꞊dua' ‑mü kö pë ‑nu 'wo ka ‑gɔ bhë, 'ka ‑an ‑bha nu 'pö. 7꞊Ya kë 'dhö, (n dhegluzë ‑nu), ‑kaa kë 'slë 'ka ka ‑bha ‑tosiadhe kë ‑kɔ 'gü; 'ö tɔɔ 'waa 'yee 'to ‑Zlan ‑bha. ‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! Pë 'ö mɛ ‑ya ta ꞊nɛ 'ö‑ ‑kan. 8꞊Ya kë ꞊nɛ pë 'ö mɛbheedhɛ bun ‑dhë ‑së ꞊nɛ 'ö mɛ ‑ya ‑kë, kö yi 'dhiötoyi ꞊ya ‑lo, ‑a ‑bha ‑dho kë ga 'ka; 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ pë 'ö ‑dhi ‑Zuu 'slööslö ‑dhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë, kö ꞊toëpö ‑këdhösü ꞊nɛ 'ö dho kë ‑a ‑gɔ. 9Kö ꞊kun 'ö kwa ‑kɔ 'yi ‑yö ga 'wun ‑së kë ‑sü 'ka. Bhii ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'ö 'dhuë‑ ‑pë ‑nu 'wo ‑ya kwa ‑gɔ bhë ‑a yi ꞊ya ‑lo, 'kwa dhoë‑ yö; 'kɛɛ kö kwaa 'to zian 'kluë‑. 10Kö ꞊dhɛ 'ö 'töng 'dhö ꞊tun kwa ‑gɔ bhë, ‑kwa 'wunsë kë mɛ 'plɛ ‑dhë; 'kɛɛ ꞊yö ‑së kö ‑yö kë dhegluzë ‑nu 'ö ‑zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü 'dhö ‑an ‑gɔ ‑an ꞊zian'. 11‑Ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! N pë ꞊bɛɛn' ‑kɔ pin 'gblöögblöö ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑ka ‑an ‑ga bhë 'sa! 12Mɛ ‑nu 'saadhö 'wo‑ 'piö kö ‑wo ‑gban ka ‑bha kö 'ka 'dho 'bɔng bhë, 'wo tɔɔ mɛ ‑nu 'ö 'wo‑ 'piö kö 'wo wo ‑de kë 'gianzë mɛ 'bhee‑ ‑nu wö 'dhiö. Kë‑ wo 'dhö bhë ‑wa ‑kë 'dhö kö ꞊kun 'ö mɛ ‑nu dho 'wun wɔ wo ‑ta Klito ‑bha ‑gaatalü ‑wun 'gü. 13Mɛ ‑nu 'wo bɔ ‑dho 'bɔng ‑sü 'ka bhë wo ‑de gia‑ 'waa tɔng 'kun; 'kɛɛ ‑wa 'piö kö 'ka 'dho 'bɔng ‑yö kë 'dhö kö ‑yaan kë ‑an ‑bha ‑de ‑sü ꞊va ‑gɛn 'ka, ꞊duakëpë 'ö ‑kë ka kwi 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü. 14N ‑ma 'ka, pë do 'ö‑ ‑wun 'gü 'a dho n ‑de kë 'gɔugɔ, 'ö tɔɔ Dëmɛ Yesu Klito ‑bha ‑gaatalü ‑wun. ‑A ‑gɛn tɔɔ Klito ‑bha ‑gaatalü ‑wun 'gü, 'kpongtaadhɛ 'yaa n ‑dhë pë gbɛ 'ka gbɔ. 'Ö ma ‑de 'pö, 'ö 'ma kë ‑bhaazë 'kpongtaadhɛ ‑dhë. 15'Wun 'ö ‑gban ‑kë 'bɔn 'ka ‑sü waa‑ ‑kë ꞊druɛn 'ka ‑sü 'ö 'ka ‑an ‑ga ‑na bhë, n 'to 'yaa‑ gbɛ ‑dhë; pë mɛ 'ö‑ ꞊bhlë 'dhö ‑dhö ꞊zian' 'ö tɔɔ kë 'ö 'kwa‑ wo mɛ ‑lü ‑dëü 'ka bhë ‑a ‑wun. 16'Wun mɛ 'ö ‑kë ‑kë mɛ ‑lü ‑dëü 'ka ‑sü ‑wun 'ka bhë, mɛ ‑nu 'saadhö 'wo 'to ‑na ‑a 'piö bhë, wo 'dhö waa‑ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu, kö ꞊zuöyagluudhe waa‑ ‑Zlan ‑bha 'glusë ‑wo 'to ‑an 'piö! 17Kö ‑dhɛ ꞊kpaɔ ꞊dhia' ‑bha, kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö n 'yënng bhɔ gbɔ bhii 'ö tɔɔ 'kpa ‑nu 'wo yɔn n bun ‑bha ꞊nɛ, ‑wa ‑zɔn ꞊nɛ a Yesu ‑bha ꞊nua 'ka. 18Dhegluzë ‑nu, kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha 'glusë ‑yö 'to ka 'piö! Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\