Eblö 4:3 | ‑Zlan ‑ya ‑pö: A ‑da ‑naadhe 'gü; 'yö ‑dhɛ ‑kë 'dhö 'a n ‑wo ‑bhö ꞊nɛ wo 'ka 'dho ‑da 'gbɛɛdhö 'tɛɛpadhɛ 'ö n 'piö bhë ‑a ‑bha. 'Tɛɛpadhɛ 'ö ‑Zlan ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ bhë, kwa 'ö 'kwa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, kwa ‑dho ‑da ‑a 'gü; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, 'wun bhë ‑ya ꞊blɛɛ 'dhö kö ꞊ya yën ö ‑bha yuö ‑nu ‑bha 'kpongtaadhɛ züdɔyi 'ka.
Eblö 4:3

3‑Zlan ‑ya ‑pö: A ‑da ‑naadhe 'gü; 'yö ‑dhɛ ‑kë 'dhö 'a n ‑wo ‑bhö ꞊nɛ wo 'ka 'dho ‑da 'gbɛɛdhö 'tɛɛpadhɛ 'ö n 'piö bhë ‑a ‑bha. 'Tɛɛpadhɛ 'ö ‑Zlan ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ bhë, kwa 'ö 'kwa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, kwa ‑dho ‑da ‑a 'gü; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, 'wun bhë ‑ya ꞊blɛɛ 'dhö kö ꞊ya yën ö ‑bha yuö ‑nu ‑bha 'kpongtaadhɛ züdɔyi 'ka.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More