Eblö 4:4 | ‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'bhaa ‑yö 'wun ‑gban ‑dhɛkpaɔyi kë 'slaplɛ ‑naa ‑bha, 'ö‑ pö: ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ‑Zlan ‑yö ö 'tɛɛ pa ‑a ‑dhɛkpaɔyi 'slaplɛ ‑naa 'ka, kö ꞊ya yën yuö ‑nu bhë ‑an 'plɛ kë ‑sü ‑bha.
Eblö 4:4

4‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'bhaa ‑yö 'wun ‑gban ‑dhɛkpaɔyi kë 'slaplɛ ‑naa ‑bha, 'ö‑ pö: ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ‑Zlan ‑yö ö 'tɛɛ pa ‑a ‑dhɛkpaɔyi 'slaplɛ ‑naa 'ka, kö ꞊ya yën yuö ‑nu bhë ‑an 'plɛ kë ‑sü ‑bha.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More