Zakö 4

1(N dhegluzë ‑nu,) ‑dɔn ‑nu waa‑ 'dhinaa ‑nu 'wo ka ziën 'ö 'waa yën bhë, ‑wo ‑go ka ꞊zuö' 'piö ‑wun yaa ‑nu 'wo wo 'ko ꞊gaan 'gan ‑na bhë ‑an 'gü. 2'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ pë ‑dhɔ ‑yö ka kë ‑na, 'ö pë bhë 'kaa ‑mɔa 'ka‑ yö, kö 'ka bhɔ mɛ zë ‑sü ‑bha. ‑Kɔ do bhë 'ö‑ 'ka, kö 'ka kë 'dhinaakëmɛ 'ka. Kë‑ wo 'dhö 'ö pë bhë 'kaa‑ yö bhë, 'ö tɔɔ 'kaa‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ. 3‑A ‑de ‑a ‑ga 'ka‑ wo bhë, 'kö ‑kë ꞊nɛ ka‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ 'dhee, 'kaa‑ yö, bhii ka ꞊zuö' 'piö ‑wun ‑yö ya, 'ö tɔɔ pë 'ö 'ka‑ ‑dhɛ ‑na bhë, pë 'ö 'ka dho ka ‑de ꞊dhɔɔbhaapë kaa yö ‑mü. 4Mɛ ‑nu 'kaa ‑to zian do 'piö ꞊nɛ, 'kaa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ 'ka ‑klu 'kpongtaapë ‑nu ‑bha kö 'ka kë ‑Zlan yaagümɛ ‑nu 'ka a? 5‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: ‑Zuu 'ö ‑Zlan ‑ya ‑da kwa 'gü bhë, ‑yö ꞊druɛi kë ‑na; ‑ya 'piö kö 'kwa kë ‑Zlan do 'sloo ‑bha 'ka. ‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ ‑wo 'ö bhë yaa ‑ya 'sëëdhɛ 'gü 'dhö 'kpaan 'ka, ‑ya 'sëëdhɛ 'gü ‑dhɔ ‑bha. 6'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑Zlan wö ‑yö ꞊sië' ‑sü 'ka ‑kplawo kwa 'piö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö ꞊nɛɛ: ‑Zlan ‑yö ‑dɔ ‑desüvamɛ ‑gɔ 'yënng, 'kɛɛ ‑yö 'glusë ‑kë ‑de ‑sü 'tee ‑mɛ ‑nu 'ka. 7꞊Dhɛ 'ö ‑kë 'dhö, ‑ka ka ‑gɔ 'dho ‑Zlan ‑dhë sia‑, 'ka dɔ dü ‑gɔ 'yënng; ꞊ya kë 'dhö, ‑yö ‑dho ꞊duë ka ‑dhë 'ö dho ꞊gbiin. 8‑Ka ꞊yɔɔn ‑Zlan ‑bha kö yö ‑de 'pö ‑yaan ꞊yɔɔn ka ‑bha. ‑Ka ka ‑kɔ bho 'wun yaa kë ‑sü 'gü; mɛ ‑nu 'kaa 'to zian do 'piö 'ka ꞊nɛ, ka ꞊zuö' ‑yö kë 'puu. 9‑Ka kë 'yenazë, ‑ka ka ‑de dɔ pë yaa kë mɛ 'ka ‑mɛ 'ka, 'ka 'gbo ‑nu bɔ. Pë 'ö ‑kë ka ‑gɔ ꞊zuögludhi ‑wun 'ka 'ö 'ka‑ 'yee ‑nu to bhë, ‑wo kë ka ‑gɔ 'gbo ‑gɛn 'ka. 10‑Ka ka ‑de 'dho sia‑ kwa Dëmɛ wö 'dhiö; ‑yö ‑dhö ka ꞊luu'‑. 11N dhegluzë ‑nu, kö ꞊kun 'ka ka 'ko ‑nu ‑wun yaa ꞊blɛɛ; bhii mɛ 'ö ꞊ya ö dheglu ‑wun yaa ꞊blɛɛ'‑, 'iin ꞊ya za dɔ ‑a ‑bha, kö ‑Zlan ‑bha tɔng ('ö‑ pö ‑kwa kwa 'ko ‑nu ‑dhɔ kë bhë) ꞊yaa‑ ‑wun yaa ꞊blɛɛ' ꞊nɛ bhë; kö ꞊ya za ‑ya ‑a ‑bha ꞊nɛ bhë. 'Kɛɛ kö kwa‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ mɛ 'ö ꞊ya za ‑ya tɔng ‑bha, kö tɔng bhë, ‑a 'kun ‑mɛ 'yaa ‑mü bhë. 12‑Zlan dosɛn 'kpaan 'yö tɔɔ tɔng ‑nu mɛ ‑dhë ‑mɛ; yö ꞊nɛ 'ö mɛ ‑bha za ‑kan; yö do gia‑ bhë ꞊nɛ 'ö za ꞊ya ‑ya mɛ ‑bha, 'ö ‑mɔa 'ö mɛ dha 'iin 'ö mɛ 'gü ꞊siö'‑. ꞊Ya kë 'dhö kö dö ‑mü ü 'ka 'ü za dɔ ü ‑ya 'yɔɔ ‑bha ‑ɛ? 13'Wun 'ö ‑gban ka ‑bha 'a 'dhoë‑ ꞊blɛɛ'‑ bhë; ‑ka ka 'to 'to n ‑ma. ꞊Ya kë ka‑ ‑pö: «꞊Dɛɛ 'iin ꞊dhia', yi ‑dho dho pö‑ mɛ ꞊nɛ ‑a 'gü kö 'yiën‑ 'dhɔɔ ‑nu dɔ ‑kwɛ do 'piö; yi ‑dho 'wëü‑ yö ꞊va 'ka 'ma.» 14Ka‑ ‑pö 'dhö, 'kɛɛ pë mɛ 'ö dho kë kaa ꞊dhia', 'kaa‑ dɔ! Ka ‑bha ‑tosiadhe ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'dhuu pë 'tee 'ö ꞊luu 'ö yaa ꞊glɔɔ 'ö to mü 'ö ‑ziö ‑a 'dhö. 15Pë 'ka dho ‑a pö ꞊zian' 'ö tɔɔ: «꞊Ya kë Dëmɛ ‑zo 'kun ‑wun 'ka, kö 'yiën‑ ‑tosiadhe kë ꞊dhia', yi ‑dho pë mɛ ꞊nɛ ‑a kë.» 16'Kɛɛ 'yaa kë 'dhö 'sa, 'ö 'ka 'dhi ꞊va 'gü ‑wun ꞊blɛɛ. ‑De ‑sü ꞊va ꞊suu'‑ mɛ 'ö bhë ‑yö ya. 17꞊Ɛɛ, ꞊aoo! 'Ma ka 'paan bho ꞊va ꞊nɛ bhë. ꞊Ya kë 'dhö kö mɛ 'ö pë 'ö‑ këpë 'ka 'ö‑ 'yaan ‑wun 'ka 'ö 'yaa kë bhë, kö ö ‑de ‑kë 'plɛ 'ö‑ wo ‑na ꞊sɔɔnyaakëmɛ 'ka bhë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\