Zan 18:5 | 'Wo‑ ‑da ‑kë ‑a ‑gɔ, 'wo‑ pö: «Nazalɛtë mi 'wo‑ ‑dhɛ Yesu bhë 'yi‑ ꞊mɛɛ' ‑na bhë.» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ma ꞊ga 'a ꞊nɛ!» Zuda 'ö‑ 'dhɔɔ dɔ bhë, ‑yö ‑kë mɛ 'wo nu bhë ‑an 'piö mü 'pö.
Zan 18:5

5'Wo‑ ‑da ‑kë ‑a ‑gɔ, 'wo‑ pö: «Nazalɛtë mi 'wo‑ ‑dhɛ Yesu bhë 'yi‑ ꞊mɛɛ' ‑na bhë.» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ma ꞊ga 'a ꞊nɛ!» Zuda 'ö‑ 'dhɔɔ dɔ bhë, ‑yö ‑kë mɛ 'wo nu bhë ‑an 'piö mü 'pö.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More