Zan 3:26 | 'Yö 'wo nu Zan 'piö, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi ‑Gɔmɛ, mɛ 'ö kwa ‑nu 'kwa‑ ‑kë Zuudɛn zlöö ‑dëü 'ka, 'ü‑ ‑tɔmɔdhɛ ‑kë bhë, mɛ ‑nu ‑wo 'dho ‑na ‑a 'piö, ‑yö ‑an bɔ ‑na yiö 'pö ‑oo!»
Zan 3:26

26'Yö 'wo nu Zan 'piö, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi ‑Gɔmɛ, mɛ 'ö kwa ‑nu 'kwa‑ ‑kë Zuudɛn zlöö ‑dëü 'ka, 'ü‑ ‑tɔmɔdhɛ ‑kë bhë, mɛ ‑nu ‑wo 'dho ‑na ‑a 'piö, ‑yö ‑an bɔ ‑na yiö 'pö ‑oo!»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More