Zan 8:16 | 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma‑ pö 'a za ‑lo mɛ tuö, kö ma za bhë ‑yö ö ‑wɔdhɛ ‑kun, 'ö tɔɔ za bhë 'maa‑ ‑lo mɛ tuö ‑mɛ 'ka 'dhö do. Yië‑ n Dë 'ö n bɔ bhë ꞊nɛ ꞊ya kë 'ö za bhë 'yi‑ ‑kan.
Zan 8:16

16'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma‑ pö 'a za ‑lo mɛ tuö, kö ma za bhë ‑yö ö ‑wɔdhɛ ‑kun, 'ö tɔɔ za bhë 'maa‑ ‑lo mɛ tuö ‑mɛ 'ka 'dhö do. Yië‑ n Dë 'ö n bɔ bhë ꞊nɛ ꞊ya kë 'ö za bhë 'yi‑ ‑kan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More