Zan 8:22 | 'Yö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo yö ‑a pö ‑sü ‑bha wo 'ko ‑nu ‑dhë: «‑A pö 'ö‑ wo ‹ka 'ka 'dho ‑da ‑dhɛ 'a dho dho ‑a ‑bha bhë ‑a ‑dhɛ ‑bha› ꞊nɛ kö ꞊ya kë 'dhö kö ö ‑de zë 'pö dhoë‑ wo bhë ee?»
Zan 8:22

22'Yö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo yö ‑a pö ‑sü ‑bha wo 'ko ‑nu ‑dhë: «‑A pö 'ö‑ wo ‹ka 'ka 'dho ‑da ‑dhɛ 'a dho dho ‑a ‑bha bhë ‑a ‑dhɛ ‑bha› ꞊nɛ kö ꞊ya kë 'dhö kö ö ‑de zë 'pö dhoë‑ wo bhë ee?»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More