Maakö 16

1Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi bhë, ‑a 'yinia 'piö (kö 'waa ꞊glooyi ‑bha tɔng ꞊löö gbɔ), 'ö Mali 'go Madala 'dhö, Zakö dhe Mali 'dhö, waa‑ Salome ‑nu 'wo pë 'yɔn 'tëë ‑sëëzë ‑nu dhɔ kö 'waan‑ dhoë 'waan‑ kë Yesu ꞊glöö ‑bha. 2꞊Dhɛ 'ö‑ ‑ta ‑dhɛ ꞊ya 'po, ‑dhiadhiö kö lan‑ ‑yö ꞊luu'‑ ‑na bhë, 'wo ‑ziö 'wo dho blɔɔn‑ ꞊taa 'ma. 3‑An 'dho ‑sü 'ka, ‑wa ‑pö wo 'ko ‑dhë: «Dö 'ö dho ‑guö 'fa 'ö blɔɔn‑ 'dhiö ꞊nɛ, ‑a bho kwa ‑dhë mü ꞊i?» 4'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ꞊wa ‑lo mü, 'wo ‑dhɛ ‑ga, 'ö 'wo ‑guö 'fa ꞊va 'ö blɔɔn‑ 'dhi ta bhë, 'wo‑ yö kö ꞊ya 'go ‑a 'dhiö, ‑yö wɔ ‑sü 'ka 'pian gbɛ 'ka. 5'Wo ‑sɔ ꞊duudhö mü; 'wo ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do 'ö gblang 'puu ‑yö ‑kë ‑a ‑bha, ‑a yö kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑an ꞊kwɛɛ‑ 'gü ꞊zian'. 'Ö 'siö‑ ‑kan ‑an 'gluu. 6꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Kö ꞊kun 'siö‑ ‑kan ka 'gluu! Yesu, Nazalɛtë mi 'ö mɛ ‑nu ‑wa dɔ ‑gaatalü ‑bha bhë 'ka‑ ꞊mɛɛ ꞊a? ꞊Ɛɛ, 'kɛɛ ꞊ya 'go ga 'gü, 'yaa zö gbɔ. ‑Ka ‑dhɛ ‑ga, ‑dhɛ 'wo‑ ‑wɔ ‑a ‑bha yö ꞊ga ꞊nɛ! 7‑Ka 'dho 'ka‑ pö ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë, 'go mü 'zü, 'ka‑ pö Piɛɛ gia‑ ‑dhë: ‑Yö 'dho ‑na ka 'dhiö Galile, ‑dhɛ bhë 'ka dho ö yö ‑a ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'yö‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka ka ‑dhë 'dhiö bhë ‑a 'dhö.» 8'Wo yö plaan 'wo ꞊duë, 'wo dho blɔɔn‑ bhë ‑a 'ka ꞊gbiin. Bhii 'ö tɔɔ ‑wo ‑kë ꞊zluun ‑sü 'gü 'suö 'ka, 'ö waa‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ gbɛ ‑dhë, 'suö 'ö ‑kë ‑an 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü. 9((꞊Dhɛ Yesu ꞊ya 'go ga 'gü 'dhö, ‑dhiadhiö bhë ‑a 'ka, ‑yö ö ‑de ‑zɔn ‑blɛɛzë 'ka Mali 'go Madala, 'ö ‑zuu yaa 'slaplɛ bho ‑a 'gü 'dhiö bhë ‑a ‑dhë. 10'Ö dho 'ö‑ ꞊blɛɛ Yesu ‑bha mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑a 'piö 'dhiö bhë ‑an ‑dhë. ‑Wo ‑kë 'gbo bɔ ꞊dhia 'yenazë 'ka, Yesu ‑bha ga ‑sü ‑wun 'gü. 11'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö Mali ‑wo ꞊nɛ ꞊waa‑ ma ꞊nɛ ‑ya ‑pö «Yesu ꞊ya 'go ga 'gü 'ya ‑kpën ‑a ‑bha» waa‑ ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑. 12꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ö ‑de ‑zɔn ö bha ꞊guë' ꞊plɛ 'wo ‑kë 'dho ꞊dhia ‑dhɛ 'bhaa ‑bha ‑an ‑dhë ‑kɔ 'bhaa 'gü. 13'Wo nu 'wo‑ ꞊blɛɛ mɛ 'wo to ‑an ‑dhë, 'kɛɛ wo ‑de 'pö, waa ‑an ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ 'pö. 14꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ö ‑de ‑zɔn ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga do 'wo to bhë ‑an ‑dhë kö ‑wo pë ‑bhö ‑sü 'gü. ‑Yö 'wun ‑blɛɛ ‑an 'ka, ‑zo yö ö ‑bha ‑sü yaa kë ‑an ‑gɔ, 'ö ‑an ꞊gɔü' ‑yö ‑kë 'gbee‑ bhë ‑a ‑wun 'gü, 'ö tɔɔ mɛ ‑nu ‑wo ö 'bhee‑ ‑yö, 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë bhë 'ö waa ‑an ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑. 15'Go mü 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka 'dho 'kpongtaadhɛ 'saadhö ‑a 'gü, 'ka 'wuntaɔsë 'ö ꞊nɛ 'ka‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ 'kpɛkpɛ ‑dhë! 16Mɛ 'ö ꞊ya n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'wo dho ‑a bɔ yiö n 'tɔ 'ka, ‑yö ‑dho dha; 'kɛɛ mɛ yaa n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, za ‑dho ‑lo ‑a tuö, 'yö‑ 'klo ‑yö bhɔ. 17'Go mü ‑dhidhaapë 'ö mɛ ‑nu ꞊wa n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'wo dho ‑an kë 'ö tɔɔ: ‑Wo ‑dho ‑zuu yaa bho mɛ ‑nu 'gü n 'tɔ 'ka, 'wo dho 'wun ‑nu ꞊blɛɛ'‑ ‑wo 'waa gbɛ ‑nu 'gü. 18‑Wo ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha 'wo ꞊mɛɛ sü wo kwɛɛ, 'iin ꞊ya kë ꞊nɛ 'yi ꞊suu'‑ 'saadhö 'ö mɛ zë ‑pë 'dhö ‑a ꞊bhaa, ꞊waa‑ mü, pë gbɛ 'ka 'dho kë ‑an 'ka; ‑wo ‑dho wo ‑kɔ ‑nu kpa 'yuamɛ ‑nu ‑ta, 'ö ‑an ‑bha 'yua ‑nu ‑wo bo.» 19꞊Dhɛ 'ö kwa Dëmɛ Yesu ꞊ya yën 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'ö ‑Zlan ‑ya ꞊luu, 'ö dho dhang‑ 'gü, 'ö ‑ya ‑Zlan ‑bha ‑yadhɛ ꞊bhlëzë ‑bha. 20'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo dho, 'wo ‑ya 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha ‑dhɛ 'saadhö 'gü. Kwa Dëmɛ gia‑ ‑yö yuö ‑kë ‑an ‑kɔ 'piö ‑dhidhaapë ‑nu kë ‑sü 'ka kö ‑yaan ‑zɔn ꞊nɛ 'wuntaɔsë 'wo‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë 'wun gia‑ ‑mü.))


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\