Maakö 6:17 | Pë 'ö ‑kë 'dhö bhë 'ö tɔɔ Elɔdö gia‑ ‑yö Zan ‑kun, 'ö‑ ‑lö, 'ö‑ ‑zuö ‑kansokɔ 'gü. (‑A zë ‑gɛn 'ö tɔɔ ‑më ‑ɛ?) Elɔdö ‑yö ö dheglu Filipö bɔɔ Elɔdiadö 'kun ‑a ‑gɔ.
Maakö 6:17

17Pë 'ö ‑kë 'dhö bhë 'ö tɔɔ Elɔdö gia‑ ‑yö Zan ‑kun, 'ö‑ ‑lö, 'ö‑ ‑zuö ‑kansokɔ 'gü. (‑A zë ‑gɛn 'ö tɔɔ ‑më ‑ɛ?) Elɔdö ‑yö ö dheglu Filipö bɔɔ Elɔdiadö 'kun ‑a ‑gɔ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More