Maakö 6:25 | ꞊Dhɛ ‑kë 'pö 'ö ‑yɛ ö 'zü 'ö nu ‑bla 'ka ‑gludë 'piö 'ö pë 'ö‑ 'piö 'ö‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «A‑ 'piö 'piöklöözë ꞊nɛ kö 'ü‑ pö 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo Zan Batisö ‑gɔ 'kan, ‑wa ‑da 'tia‑ 'gü, 'wo n gbaa ‑a 'ka!»
Maakö 6:25

25꞊Dhɛ ‑kë 'pö 'ö ‑yɛ ö 'zü 'ö nu ‑bla 'ka ‑gludë 'piö 'ö pë 'ö‑ 'piö 'ö‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «A‑ 'piö 'piöklöözë ꞊nɛ kö 'ü‑ pö 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo Zan Batisö ‑gɔ 'kan, ‑wa ‑da 'tia‑ 'gü, 'wo n gbaa ‑a 'ka!»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More