Maakö 6:33 | 'Kɛɛ mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑an ‑yö kö ‑wo 'dho ‑na 'ö 'wo ‑an dɔ. 'Ö 'wo ‑bla sü 'wo goë pödhɛ ‑nu 'gü, 'wo dho 'wo ‑lo Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑an 'dhiö, ‑dhɛ 'wo dho ‑a ‑bha bhë ‑a 'gü.
Maakö 6:33

33'Kɛɛ mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑an ‑yö kö ‑wo 'dho ‑na 'ö 'wo ‑an dɔ. 'Ö 'wo ‑bla sü 'wo goë pödhɛ ‑nu 'gü, 'wo dho 'wo ‑lo Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑an 'dhiö, ‑dhɛ 'wo dho ‑a ‑bha bhë ‑a 'gü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More