Matiö 3 | Bible.is
Matiö 3

1'Töng 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Zan Batisö ‑yö ‑nu 'yënng ꞊taa Zude ‑sɛ 'gü, 'ö yö 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü, 2'ö‑ pö: «‑Ka ka ꞊kwaa' ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑zü, 'ka ka ꞊zuö' ꞊dhië' ‑Zlan 'piö, bhii ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ 'gü bhë, ꞊ya yö ꞊klöö'!» 3Zan ‑yö ‑kë mɛ 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑yö 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: Gɔɔn‑ do ‑yö ‑dhoo bho ‑sü 'gü 'yënng ꞊taa ꞊nɛɛ: ‑Ka kwa Dëmɛ ‑bha zian ‑gblooga ‑nu ‑pë kë, ‑wo dɔ kpengdhö ‑a 'ka! 4Zan ‑da ‑bha ‑sɔ ‑yö ‑kë ‑yɔɔnmia kaa‑ 'wo‑ bɔ ‑a 'ka, 'ö ‑du kwi dɔ ö bha sɔ ‑ta, 'ö‑ ‑bhöpë ‑nu ‑wo ‑kë ‑kpaa waa‑ 'zɔ 'yɔn ‑nu ‑an 'ka. 5Mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑kë Zeluzalɛmë, 'wo ‑kë Zude ‑sɛ 'gü waa‑ mɛ ‑nu 'wo bɔ 'yiga 'wo‑ ‑dhɛ Zuudɛn ‑a 'piö ꞊zian', ‑an 'plɛ ‑wo ‑nu ‑a 'piö mü, 6'Ö 'wo wo ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑wun ‑nu ꞊blɛɛ mɛ ‑nu wö 'dhiö mü. 'Ö Zan ‑yö ‑an ‑bɔ yiö Zuudɛn ꞊bhaa. 7꞊Dhɛ 'ö Zan ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Saduse ‑mɛ ‑nu ‑wo nu ‑na ꞊va ö 'piö, kö ‑yaan ‑an ‑bha ‑go ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑bɔyiödhe kë, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Mɛ ꞊suu'‑ yaazë ‑nu 'ka ꞊nɛ ꞊mɛɛ 'në ‑nu 'dhö ꞊nɛ, dö 'yö‑ pö ka ‑dhë ka ‑dho dha ‑Zlan ‑bha ‑naazuëdhe 'gbee‑ 'yö 'dhoë‑ nu bhë ‑a ‑gɔ ‑ɛ? 8‑Ka pë ‑nu kë kö ‑ya ‑zɔn ꞊nɛ 'ka ka ꞊zuö' ꞊dhië'‑! 9'Iin kö ꞊kun 'ka ka ‑zo ta ‑a pö ‑sü 'ka ka ‑de 'gü ꞊nɛɛ: ‹Ablaamö ꞊suu'‑ ‑mü yi 'ka›, bhii a‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë: ‑Zlan ‑yö ‑mɔa kö ‑guö ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑yö ‑an kë Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'ka! 10꞊Dua ꞊ya ‑pë kë 'saadhö kö ‑yaan 'lü ‑nu bho 'sɛidhö. 'Lü 'saadhö 'ö yaa 'dho bha ö bhɛ ‑së 'ka, ‑wo ‑dho ‑a ꞊kaan'‑ 'wo‑ güö.» 11'Ö Zan ‑ya pö 'zü: «Ma ‑zë a ka ‑bɔ yiö 'yi 'ka kö ‑yaan ‑a ‑zɔn ꞊nɛ 'ka ka ꞊zuö' ꞊dhië'‑, 'kɛɛ mɛ do ‑yö nu ‑na n ꞊zlöö, yö ‑zë ‑yö ‑dho ka pa ‑Zuu 'slööslö waa‑ 'siö 'ö mɛ ‑kë 'slööslö ‑an 'ka. ‑A 'pii ꞊yö 'gbee‑ 'ö ‑ziö ‑a 'ka n ‑ta. Yaa n ‑ma 'kun kö 'a 'dho ‑a 'dhiö 'aan‑ ‑a ‑bha ‑sakpa bho ‑a ‑gɛn ‑bha. 12'Dhaa‑ do ‑ya kwɛɛ, pë ‑piö ‑pë 'ka kö ‑yaan ö bha ‑mlü ‑piö, kö ‑a ‑gbo ‑yaan 'go ‑a ga ‑nu ziën. ‑Yö ‑dho ö bha ‑mlüga ‑nu ‑lo ö ‑gɔ 'slëëdhö, 'ö ‑mlü ‑gbo ‑nu ‑güö 'siö 'ö 'yaa ꞊dhuu'‑ 'gbɛɛdhö ‑a 'gü.» 13꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑go Galile ‑sɛ 'gü, 'yö nu 'yiga 'wo‑ ‑dhɛ Zuudɛn ‑a ꞊bhaa, Zan 'piö kö ‑yaan ö bɔ yiö. 14'Kɛɛ Zan yaa 'we ‑a ‑bha, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «Bhi 'pö, 'a dho bɔ yiö ‑sü yö ü kwɛɛ ꞊zian' bhë, 'yö 'ü nu ma ‑zë n 'piö kö 'a ü bɔ yiö ꞊a?» 15'Yö Yesu ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö 'we ‑a ‑bha kö ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö ꞊kun. Bhii ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'ö pë 'ö ‑Zlan ‑ya pö 'kwa dho ‑a kaa.» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Zan ‑yö ‑we ‑a ‑bha, 'ö Yesu ‑bɔ yiö. 16꞊Dhɛ 'ö ꞊ya yën Yesu ‑bɔ yiö ‑sü ‑bha 'ö ꞊luu' ‑na yiö, 'ö dhang‑ 'dhi ‑yö ‑po 'ö ‑Zuu 'slööslö 'ö go ‑Zlan 'piö bhë 'ö‑ yö kö ‑yö ꞊yɔɔ' ‑na ‑a ‑ta; 'kɛɛ ‑yö ‑kë ‑tönggö 'ka 'ö nu 'ö ‑ya ‑a ‑ta 'dhö. 17'Ö ‑wo ‑wo do ‑yö go dhang‑ 'gü 'wo‑ ma ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ma 'në 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö n ‑kë, yö ꞊nɛ 'ö n ‑ma ꞊zuögludhi ‑wun 'plɛ 'dhö ‑ya ‑sü 'ka ‑a 'gü.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\