Matiö 8:17 | ‑Ya ‑kë 'dhö, kö pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑ya ꞊blɛɛ bhë, ‑a 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë. ‑Ya ‑pö: ‑Yö yi 'tɔ ‑siö ‑dhɛ ‑nu ‑bho yi ‑bha, 'ö yi ‑bha 'yua ‑nu bho yi 'gü.
Matiö 8:17

17‑Ya ‑kë 'dhö, kö pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑ya ꞊blɛɛ bhë, ‑a 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë. ‑Ya ‑pö: ‑Yö yi 'tɔ ‑siö ‑dhɛ ‑nu ‑bho yi ‑bha, 'ö yi ‑bha 'yua ‑nu bho yi 'gü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More