Matiö 8:32 | 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka 'dho!» 'Ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo go gɔɔn‑ ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë ‑an 'gü, 'wo dho ‑bhɔtii ‑nu 'wo bhë ‑an 'gü. 'Ö to mü, ‑bhɔtii ‑nu 'wo bhë 'ö ‑an ‑blazë, ‑wo ꞊yɔɔ goo ‑bha, 'ö 'wo nu 'wo ‑püö 'yipuë bhë ‑a ꞊bhaa 'töüdhö, 'ö ‑an 'plɛ 'gü ‑yö ‑siö yiö.
Matiö 8:32

32'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka 'dho!» 'Ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo go gɔɔn‑ ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë ‑an 'gü, 'wo dho ‑bhɔtii ‑nu 'wo bhë ‑an 'gü. 'Ö to mü, ‑bhɔtii ‑nu 'wo bhë 'ö ‑an ‑blazë, ‑wo ꞊yɔɔ goo ‑bha, 'ö 'wo nu 'wo ‑püö 'yipuë bhë ‑a ꞊bhaa 'töüdhö, 'ö ‑an 'plɛ 'gü ‑yö ‑siö yiö.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More