Matiö 8:8 | 'Kɛɛ 'dhasi ꞊këng' do ꞊kɔɔnmɛ 'ö bhë ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, yaa n ‑ma 'kun kö 'ü ‑da n ‑gɔ kɔɔ, 'kɛɛ ‑bhö ü ‑wo dosɛn 'kpaan pö, ma yuökëmɛ bhë ‑a ‑dhɛ ‑dho bo.
Matiö 8:8

8'Kɛɛ 'dhasi ꞊këng' do ꞊kɔɔnmɛ 'ö bhë ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, yaa n ‑ma 'kun kö 'ü ‑da n ‑gɔ kɔɔ, 'kɛɛ ‑bhö ü ‑wo dosɛn 'kpaan pö, ma yuökëmɛ bhë ‑a ‑dhɛ ‑dho bo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More