Matiö 9:15 | 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Mɛ ‑nu 'wo ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, dhe 'sü 'wlaan‑ ‑ta, ‑an wö 'ka 'dho ‑siö kö dhe 'sü ‑gɔɔn ‑yö ꞊tun ‑an 'piö. 'Kɛɛ 'töng ‑dho nu kö ‑waan dhe 'sü ‑gɔɔn 'sü ‑an ‑gɔ; 'töng 'ö 'dhö bhë 'wo dho wo ‑bɛn to ‑a 'ka.
Matiö 9:15

15'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Mɛ ‑nu 'wo ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, dhe 'sü 'wlaan‑ ‑ta, ‑an wö 'ka 'dho ‑siö kö dhe 'sü ‑gɔɔn ‑yö ꞊tun ‑an 'piö. 'Kɛɛ 'töng ‑dho nu kö ‑waan dhe 'sü ‑gɔɔn 'sü ‑an ‑gɔ; 'töng 'ö 'dhö bhë 'wo dho wo ‑bɛn to ‑a 'ka.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More