Matiö 9:20 | Dhebɔ do 'ö fɛi yën ꞊yua' ‑yö ‑kë ‑a 'yënng bhɔ ꞊dhia ‑kwɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'piö bhë ‑yö ‑yɔɔn Yesu ‑bha, ‑bɔ ‑a ꞊zlöö ‑sü 'ka, 'yö pa ‑a ‑bha sɔ 'to 'dhiö 'ka.
Matiö 9:20

20Dhebɔ do 'ö fɛi yën ꞊yua' ‑yö ‑kë ‑a 'yënng bhɔ ꞊dhia ‑kwɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'piö bhë ‑yö ‑yɔɔn Yesu ‑bha, ‑bɔ ‑a ꞊zlöö ‑sü 'ka, 'yö pa ‑a ‑bha sɔ 'to 'dhiö 'ka.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More