Fidhemɔ 1:1 | 'Sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ma Pɔlö 'a ‑kanso 'gü Klito ‑wun 'gü, 'ö yië‑ kwa dheglu Timote 'yi‑ bɔ ü ‑dhë. 'Yië 'we bhi Filemɔ, 'ü yi yuökëyɔɔ ‑wungbeezë 'ka bhë ü 'ka;
Fidhemɔ 1:1

1'Sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ma Pɔlö 'a ‑kanso 'gü Klito ‑wun 'gü, 'ö yië‑ kwa dheglu Timote 'yi‑ bɔ ü ‑dhë. 'Yië 'we bhi Filemɔ, 'ü yi yuökëyɔɔ ‑wungbeezë 'ka bhë ü 'ka;

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More