Fidhemɔ 1:11 | 'Dhiö ‑bezë, ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ yaa kë ‑dhö ü ‑gɔ; 'kɛɛ zlöö ꞊nɛ ‑yö ‑dho yuö ‑së kë bhi 'dhö, ma 'dhö, ko ‑dhë. (꞊Waa‑ pö Onezimë ‑an 'töng bhë ‑a 'ka kö mɛ bhë ꞊nua ‑mü. 'Tɔ bhë ‑a ‑gɛn tɔɔ mɛ 'ö‑ ‑yö ‑a ‑bha ‑pë 'dhö ‑dhö.)
Fidhemɔ 1:11

11'Dhiö ‑bezë, ‑a ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ yaa kë ‑dhö ü ‑gɔ; 'kɛɛ zlöö ꞊nɛ ‑yö ‑dho yuö ‑së kë bhi 'dhö, ma 'dhö, ko ‑dhë. (꞊Waa‑ pö Onezimë ‑an 'töng bhë ‑a 'ka kö mɛ bhë ꞊nua ‑mü. 'Tɔ bhë ‑a ‑gɛn tɔɔ mɛ 'ö‑ ‑yö ‑a ‑bha ‑pë 'dhö ‑dhö.)

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More